A A A K K K
для людей із порушенням зору
Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області

      проєкт

                                 крупецька  сільська  рада              

дубенського  району  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Пленарне засідання _________ сесії VІІІ скликання)

 

РІШЕННЯ

 

від _______ 2023 року                     с. Крупець                              

Про затвердження Правил благоустрою

територій населених пунктів

Крупецької сільської ради

Дубенського району Рівненської області

 

         Відповідно до ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», з метою забезпечення благоустрою, сприяння належного утримання територій, дотримання чистоти та порядку на території Крупецької сільської ради, сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити Правила благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області, що додаються.

 

          2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього середовища (голова - Василь ХОМЯК). 

 

 

 

 Крупецький сільський голова                                           Віталій МОШКУН

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення Крупецької сільської ради

від              2023року №      

 

Правила благоустрою територій населених пунктів

Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області

 

І. Загальні положення

 

       1.1.Правила благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області (далі –Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради.

       1.2. У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

    автомобільна дорога, вулиця (дорога) – частина території, у тому числі у населеному пункті, яка призначена для руху транспортних засобів і пішоходів з усіма розташованими на ній спорудами (мостами, шляхопроводами, естакадами, надземними пішохідними переходами) та засобами організації дорожнього руху і обмежена по ширині зовнішнім краєм тротуарів чи краєм смуги відводу.

    автомобільний транспортний засіб – колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій;

  балансоутримувач – це власник або юридична особа, яка згідно договору або відповідного акту з власником утримує на балансі певне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно закону;

балансоутримувач об’єкта благоустрою – визначена власником об’єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою;

благоустрій населених пунктів – комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюється на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

вулично-дорожня мережа - призначена для руху транспортних засобів і пішоходів, мережа вулиць, доріг, внутрішньо квартальні та інші проїзди, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, автомобільні стоянки та майданчики для паркування транспортних засобів з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху;

відходи – будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

відходи побутові (тверді, рідкі), сміття – усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки тощо), а також сміття з вулиць;

елементи благоустрою – покриття вулиць, доріг, проїздів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках, скверах, садах, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;

заходи з благоустрою населених пунктів - роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання;

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання;

кладовище – відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань;

утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану території, іншої містобудівної документації, місцевих правил забудови, правил благоустрою території населених пунктів, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

зелені насадження – дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об’єкти озеленення:

    - зелені насадження загального користування – парки, сквери та ін.;

- зелені насадження обмеженого користування – насадження на територіях

громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров’я, промислових підприємств, складських територій тощо;

- зелені насадження спеціального призначення – насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, пришляхові насадження в межах населених пунктів, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

мала архітектурна форма (далі МАФ) - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, яка використовується для поліпшення естетичного вигляду громадських місць, організації простору і доповнює композицію будинків, їх комплексів (альтанки, павільйони, навіси; аркові арки (аркади) і колони (колонади); вуличні вази, вазони і амфори; декоративна та ігрова скульптура; вуличні меблі (лавки, лави, столи); сходи, балюстради; паркові містки; огорожі, ворота, ґрати; інформаційні стенди, дошки, вивіски; інші елементи благоустрою, визначені законодавством).

місце розташування рекламного засобу - площа зовнішньої поверхні будинку, споруди, елемента вуличного обладнання або відведеної території на відкритій місцевості у межах населеного пункту, що надається розповсюджувачу зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

об’єкти благоустрою – територія Крупецької сільської ради:

- територія загального користування: парки, сквери, сади, рекреаційні зони, майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, кладовища та інші території загального користування;

- прибудинкові території (територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);

- території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;

- інші території, які належать до об’єктів благоустрою території Крупецької сільської ради;

обмежувач руху  – засіб, який слугує перешкодою для автотранспорту;

поводження з відходами – дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання (в т.ч. роздільне), перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;

посадові особи – особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також займають постійно чи тимчасово на підприємствах, установах чи організаціях незалежно від форм власності, посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно - господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням;

проїзна частина – частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів;

прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру;

суб’єкти благоустрою – орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи-підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;

територія – сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів благоустрою населених пунктів: парків, скверів, вулиць, провулків, проїздів, шляхів, площ, прибудинкових територій, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших об'єктів у межах населеного пункту;

територія прибирання – територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів (сміття), і яка складається з території суб’єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;

територія суб’єкта благоустрою – це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - ТС) – невелика одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту;

утримання будинків і прибудинкових територій – господарська діяльність, спрямована на задоволення потреб фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з чинним законодавством;

урна для сміття – ємність для сміття, що встановлюється на вулицях і у громадських приміщеннях, маленький контейнер для сміття;

 утримання в належному стані території – використання її за призначенням відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, правил благоустрою території населеного пункту, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об’єктів благоустрою;

 червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

     Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

    1.3. Правила розробляються і затверджуються відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    1.4. Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

        1.5. Крупецька сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. Вільний доступ до Правил забезпечується шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

1.6. Зміни та доповнення до Правил вносяться рішенням сесії Крупецької сільської ради.

1.7. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населених пунктів.

       1.7.1. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1) користуватись об’єктами благоустрою населених пунктів;

2) брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території

населених пунктів;

3) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій пропозиції з питань благоустрою населених пунктів;

4) отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території населеного пункту та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;

5) брати участь у здійсненні заходів з благоустрою населених пунктів, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;

6) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населених пунктів у

разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або

майну громадян;

7) звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

1.7.2. Громадяни у сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену Правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2) дотримуватися правил благоустрою;

3) не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою населених пунктів;

4) відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням

законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

5) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або

користуванні, аварійно - рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру.

1.8. Права та обов’язки підприємств (суб’єктів господарювання), установ та організацій у сфері благоустрою населених пунктів.

1.8.1. Підприємства (суб’єкти господарювання), установи та організації у

сфері благоустрою населених пунктів мають право:

1) брати участь у розробленні планів соціально - економічного розвитку

населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;

2) брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-

правових актів з благоустрою населених пунктів;

3) вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою або призводять до її нецільового використання;

4) вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян,

їх майну та майну юридичної особи;

5) вносити на розгляд місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо поліпшення благоустрою населених пунктів.

1.8.2. Підприємства (суб’єкти господарювання), установи та організації у

сфері благоустрою населених пунктів зобов’язані:

1) утримувати в належному стані об’єкти благоустрою (їх частини), що перебувають у їх власності або користуванні, а також визначену правилами благоустрою території населеного пункту прилеглу до цих об’єктів територію;

2) утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з

балансоутримувачем об’єкти благоустрою (їх частини);

3) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за

власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або

наслідки аварій, що сталися з їх вини;

4) усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

5) проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади,

органами місцевого самоврядування, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об’єктів благоустрою (їх частин), що здійснюються у  порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово – комунального господарства;

6) у процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

7) відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього

природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством

України;

8) допускати на об’єкти благоустрою, що перебувають у їх власності або

користуванні, аварійно - рятувальні та інші служби для здійснення заходів щодо запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та

природного характеру.

 

ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

2.1.Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, кладовищ здійснюється відповідно з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.

       Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

       - санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів,    укладення договорів на їх вивезення;

       - освітлення територій;

       - озеленення, збереження зелених насаджень;

        - відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

       - утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

       - встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою.

        2.2. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що непов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності що не відповідає їх призначенню;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів;

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.

2.3.Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01м.куб.

2.4. Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

   2.5 Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

  2.5.1.Закону України «Про дорожній рух»;

  2.5.2.Закону України «Про автомобільні дороги»;

  2.5.3.Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

  2.5.4.Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

 2.5.5.Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

   2.5.6.ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

   2.5.7.ДСТУ 3587-2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»;

2.5.8.ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».

2.6.Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

    2.7.Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

    2.8. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

    2.8.1. забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

    2.8.2. утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

    2.8.3. у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

    2.8.4. дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

    2.9. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

2.9.1. розміщувати споруди та об’єкти;

2.9.2. смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

2.9.3 спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

2.9.4. скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

2.9.5. встановлювати намети;

2.9.6. випасати худобу та свійську птицю;

2.9.7. скидати сніг.

    2.10. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

    2.11. Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

    2.12. Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100-2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, та ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні вимоги».

2.13.Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

2.14.Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В. 2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

2.14. Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

2.15.Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

2.16.На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

2.16.1. На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання «Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №115, «Правил паркування транспортних засобів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

2.17. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях; розпалювати вогнища; здійснювати торгівлю; зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття; псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

2.18. Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

2.19. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за цільовим призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття тощо згідно вимог цих Правил, інших нормативно - правових актів.

      2.19.1. Громадянам рекомендовано утримуватися від розміщення на кладовищах, що знаходяться на території громади, пластикових квітів, вінків та інших ритуальних товарів, виготовлених із пластику та інших неорганічних матеріалів та не допускати засмічення території кладовищ.

     2.19.2.Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.

    2.19.3.Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

    2.19.4.Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу».

    2.19.5.Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

    2.20. Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

2.21. Порядок утримання тварин.

2.21.1. Суб'єкти господарювання, громадяни, іноземці, особи без громадянства – власники собак, котів, свійської худоби та птиці тощо зобов'язані дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання, визначених нормативно - правовими, правовими актами за умови обов'язкового забезпечення безпеки людей.

2.21.2. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, малу та велику рогату худобу зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей та інших тварин.

2.21.3. Вигул тварин здійснюється за правилами та вимогами встановленими чинним законодавством.

          2.21.4. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

          2.21.4.1.безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди цією твариною;

          2.21.4.2.безпеку дорожнього руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом безпосереднього контролю за її поведінкою.

2.22. Власникам або утримувачам собак, котів та інших тварин забороняється:

          2.22.1.утримувати хижих тварин не зареєстрованими та без відповідних дозволів;

          2.22.2.викидати трупи тварин (в тому числі хворих), або захоронювати їх у не відведених для цього місцях без дотримання санітарних норм.

2.23. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

2.23.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

2.23.1.1 самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або

знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

2.23.1.2 вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

2.23.1.3 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

2.23.1.4 самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо. Встановлення зовнішньої реклами здійснюється згідно Закону України «Про рекламу» ;

2.23.1.5 встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без

погодження з відповідними органами Національної поліції;

2.23.1.6 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

2.23.1.7 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці);

2.23.1.8 спалювання листя, трави, бур’яну, гілля, деревини, відходів виробництва, побутового сміття;

2.23.1.9 здійснювати несанкціоноване підключення до інженерних мереж, самовільне порушення об’єкта благоустрою (розриття твердого, м’якого покриття) без відповідних документів;

2.23.1.10 очищати дахи від снігу та льоду, виконувати земляні, будівельні

та інші роботи без встановлення тимчасової огорожі на прилеглих територіях;

2.23.1.11 залишати транспорті засоби, машини, механізми у не відведених

для цього місцях;

2.23.1.12 захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків;

2.23.1.13 захаращувати балкони, лоджії, підвали, сходи, вікна, під’їзди

будівель, території перед спорудами (будівлями) зі сторони фасадної частини

предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

2.23.1.14 наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

2.23.1.15 робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах,

тротуарах, шляхах, набережних тощо без погодження в установленому законодавством порядку;

2.23.1.16 паління тютюнових виробів у місцях масового перебування людей на територіях громадського користування: парки, сквери, площі, зупинки маршрутних транспортних засобів (за винятком спеціально відведених для цього місць);

2.23.1.17 торгівля промисловими товарами та сільськогосподарською продукцією з рук на вулицях, площах, у дворах, під’їздах, невстановлених для

цього місцях;

2.23.1.18 розпиття спиртних напоїв в громадських місцях (крім ресторанів, кафе, барів, що мають відповідну ліцензію та дозвіл);

2.23.1.19 виїзна торгівля алкогольними та тютюновими виробами на території  Крупецької сільської ради;

2.23.1.20 продаж алкогольних напоїв на територіях парків культури та

відпочинку, скверів населених пунктів громади, на зупинках маршрутних транспортних засобів (в тому числі на прилеглих до них територіях);

2.23.1.21 встановлювати гральні автомати на території комунальної власності, або надавати землю в оренду під розміщення споруд (об’єктів) грального бізнесу;

2.23.1.22 розміщення ритуальної символіки, крім визначених для цього

місць;

2.23.1.23 скид неочищених господарсько-побутових стоків в несанкціонованих місцях;

2.23.1.24 несвоєчасне очищення або вивезення вмісту контейнерів, урн (або їх відсутність);

2.23.1.25 викидання сміття з автомобіля (узбіччя, дорога, тротуар, парк,

сквер, берег річки, озеро, водойми, струмок);

2.23.1.26 несвоєчасне прибирання дорожнього покриття, залізничних колій (у межах відведених територій), паркових зон та зон відпочинку, пляжів,

берегової смуги водойми, річок;

2.23.1.28 несвоєчасне зрізання та вивезення сухих гілок, дерев, викорчовування пнів;

2.23.1.29 не допускати проростання порослі на будівлях, спорудах, конструкціях;

2.23.1.30 витік нечистот з вигрібних ям;

2.22.1.31 винесення транспортними засобами на дорогу грунту, піску чи інших залишків будівельних матеріалів;

2.23.1.32 мийка автомобілів у не відведених місцях.

2.24. Забезпечення благоустрою присадибної ділянки

2.24.1. Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

2.24.2. Власникам (користувачам) індивідуальних будівель приватного сектору:

2.24.2.1 дозволяється висадка нових дерев не ближче 4 м (від стовбура), кущів 1 м від спільної огорожі, кронування дерев необхідно здійснювати, щоб гілки дерев не перетинали сусідню земельну ділянку;

2.24.2.2 забороняється вилив рідких нечистот, господарсько-побутових відходів за межі власної земельної ділянки;

2.24.2.3 забороняється допущення витоку з вигрібної ями;

2.24.2.4 забороняється допущення витоку та вилив рідких нечистот в річку, струмок, ставок, водойму, тощо;

2.24.2.5 зобов’язані забезпечити виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з встановленими вимогами;

2.24.2.6 висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій;

2.24.2.7 висадка дерев, кущів, влаштування клумб за межами земельної ділянки (прилегла територія, тротуар, дорога) заборонено;

2.24.2.8 забороняється залишення/розміщення за межами власної земельної ділянки на прилеглій території будівельних матеріалів, каміння, сміття, будівельних відходів, стовпчиків, опор, металевих конструкцій, автобрухту, контейнерів, мішків, рослинних відходів, опалого листя, соломи, гілля, тощо;

2.24.2.9 дозволяється розміщення будівельних матеріалів, бесідок, дров, контейнерів, металевих конструкцій від спільної огорожі на відстані 1 м;

2.24.2.10 розміщення вигрібної ями за межами власної земельної ділянки заборонено;

2.24.2.11 дозволяється розміщення компосту, гною на відстані 20 м від стіни (вікон) сусіднього домоволодіння та на відстані 2 м від стіни спільної огорожі;

2.24.2.12 забороняється захаращувати відкриту зливову каналізацію будь-яким сміттям;

2.24.2.13 забороняється здійснювати водовідведення на територію сусідів без їхньої згоди.

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

3.1. Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

3.1.1.Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ,організацій,здійснюється відповідно до розділу VII цих Правил.

3.1.2.Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

                                                      В = Пз х Сбв,

 

де

 

Сбв

Пз

-

 

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

3.2. Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

         3.2.1.забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

3.2.2.забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

3.2.3.регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.4.регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

3.2.5.утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

       3.2.6.очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

         3.2.7. спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

         3.2.8.регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

         3.2.9.регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

 3.2.10.здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів; Своєчасно підчищати гілля дерев та кущів, які виступають за межі земельної ділянки і захаращують або унеможливлюють прохід пішоходів по тротуарах, пішохідних доріжках, обочинах, або перешкоджають чи унеможливлюють рух транспорту по проїжджій частині дороги;

         3.2.11.вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

        3.2.12.проведення в повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

         3.2.13.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

     3.2.14.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

         3.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

   Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

         3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

3.4.1.Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

         3.4.2. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

         3.4.3.На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

IV.  Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

 

          4.1. Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

         4.2. Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

4.3. Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

         4.4. Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

         4.5. Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

         Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

4.6. Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

4.7. Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

4.8. На об’єктах благоустрою зеленого господарства забороняється:

4.8.1 самовільно влаштовувати городи, пошкоджувати дерева, кущі,

квітники, газони;

4.8.2 вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи,

сміття, траву, гілки, деревину, сніг, листя тощо;

4.8.3 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання;

4.8.4 самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами,

торговельні лотки, павільйони, кіоски тощо;

4.8.5 посипати кухонною сіллю сніг та лід на тротуарах;

4.8.6 влаштовувати зупинки пасажирського транспорту та паркувати

автотранспортні засоби на газонах;

4.8.7 спалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати

інші правила протипожежної безпеки;

4.8.8 підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння

білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи та інше, якщо вони можуть пошкодити дерево;

4.8.9 добувати з дерев сік, смолу, наносити механічні пошкодження;

4.8.10 рвати квіти, ламати гілки дерев;

4.8.11 винищувати мурашники, ловити птахів і звірів;

4.8.12 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не

відведених для цього місцях;

4.8.13 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних

засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях.

 4.9. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний

догляд за ними є:

4.9.1 на об’єктах благоустрою державної чи комунальної власності

- балансоутримувачі цих об’єктів;

4.9.2 на територіях установ, підприємств, організацій та прилеглих

територіях - установи, організації, підприємства;

4.9.3 на територіях земельних ділянках, які відведені під будівництво,

- забудовники чи власники цих територій;

4.9.4 на безхазяйних територіях, пустирях - уповноважені виконавчі

органи міської ради;

4.9.5 на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або

користувачі.

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 

5.1. Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

5.1.1. постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року №1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

5.1.2. Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

5.1.3. ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

5.2. Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138.

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території

 

6.1. Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на надання послуг з вивезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1173.

6.2. Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

6.3. Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

6.3.1. Закону України «Про відходи»;

6.3.2.Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070;

6.3.3.Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

6.3.4. Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

6.3.5. Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

6.3.6. Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

6.3.7. інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

6.4. Зберігання вилучених та зібраних небезпечних відходів у складі побутових відходів здійснюється в спеціально організованих відповідно до схеми санітарного очищення населеного пункту місцях їх тимчасового зберігання до передачі їх спеціалізованим організаціям, що мають ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

6.5. Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.6. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

6.6.1 мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

6.6.2 прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

6.6.3 негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

6.6.4 повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

6.6.5 очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

6.6.6 очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

          6.7. Споживачі зобов’язані укласти договір про поводження з побутовими відходами з особою, визначеною  у встановленому законодавством порядку, або з суб’єктом господарювання комунальної власності, який здійснює діяльність у сфері поводження з побутовими відходами.

 

VІІ.  Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

7.1.Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у  додатку 1 до цих Правил.

          7.2. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

8.1. Проєктування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій».

8.2. Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

 8.3. Підставою для проведення робіт щодо встановлення малих архітектурних форм та тимчасових споруд є рішення, прийняте виконавчим комітетом Крупецької сільської ради на підставі звернення замовника та погодження зі всіма зацікавленими організаціями, що володіють чи є балансоутримувачами інженерних і кабельних мереж.

8.4. З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

8.5. Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

8.6. Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

8.7.Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

          8.8.При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару, до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

8.9.Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладається на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

8.10. Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

8.11.Малі архітектурні форми та тимчасові споруди, які розміщені (встановлені або збудовані) без оформленої в установленому порядку відповідної дозвільної документації, з відхиленням від проекту, вважаються самочинно розміщеними малими архітектурними формами, тимчасовими спорудами чи конструкціями. Вищезазначені об’єкти підлягають демонтажу за кошти особи, яка здійснила встановлення. 

IX. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

 

9.1. Контроль у сфері благоустрою населених пунктів сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України “Про благоустрій населених пунктів”, інших нормативно-правових актів та цих Правил.

9.2. Самоврядний контроль за станом благоустрою міста здійснюється

відповідно до статті 40 Закону України „Про благоустрій населених пунктів“.

9.3. Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами (суб’єктами господарювання), установами, організаціями територій відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

9.4. Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання  прибудинкової території

 

         10.1. Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207 та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

10.1.1.Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

10.2. Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки, а у випадку відсутності тротуару – на відстані 2 метри від огорожі чи межі приватної території.

10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється виконавчим комітетом Крупецької сільської ради.

10.4. На прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови забороняється:

          10.4.1. складати та/або спалювати опале листя на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

          10.4.2. розміщувати та/або залишати будівельні матеріали (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), будівельне сміття та відходи;

10.4.3. викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

10.4.4. довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Відходи та сміття вивозяться відповідними підприємствами з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, спеціально обладнаним транспортом.

 

ХІ. Відповідальність за порушення правил благоустрою.

 

11.1. За порушення Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену ст. 152 Кодексу України про адміністративну правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами.

11.2. За фактами порушення цих Правил особи, уповноважені виконавчим комітетом Крупецької сільської ради, інші особи, передбачені законодавством України, складають протокол про адміністративне правопорушення. Якщо уповноваженою особою виконавчого комітету Крупецької сільської  ради було видано припис  на усунення умов та причин, що можуть привести до порушення об’єктів благоустрою, протокол про адміністративне правопорушення складається, якщо виявлене порушення не усунуто в термін, зазначений у приписі.

11.3. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не

звільняє їх від обов’язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення

вимог законодавства.

11.4. Відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою

11.4.1. Збитки, завдані об’єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

11.4.2. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

      а) ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

      б) здійсненні ремонту інженерних мереж;

      в) видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

      г) прокладанні нових інженерних мереж;

      ґ ) виконанні інших суспільно необхідних робіт.

11.4.3.У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості.

           11.4.4. Порядок визначення відновної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

11.5. Розмір відшкодування збитків, завданих об’єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об’єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері житлово - комунального господарства.

11.6. У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об’єктах або якщо особу, яка пошкодила чи

знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об’єкта благоустрою.

 

XІI. Прикінцеві та перехідні положення

 

12.1. Правила благоустрою території Крупецької сільської ради є обов’язковими до виконання на її території, норми порушення яких тягнуть за собою відповідальність передбачену чинним законодавством України.

12.2. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності з власника (балансоутримувача) за їх технічний та санітарний стан.

12.3. Внесення змін до цих Правил здійснюється згідно рішень Крупецької сільської ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил благоустрою територій

населених пунктів Крупецької сільської  ради Дубенського району Рівненської області

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ОСББ

Житловий кооператив,об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

Аналіз регуляторного впливу

до проєкту рішення Крупецької сільської ради

«Про затвердження Правил благоустрою територій

населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області»

 

         Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Крупецької сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (зі змінами), Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта»( зі змінами, далі – Методика).

 

 1. Визначення проблеми

Загальні правові засади здійснення в Україні заходів з благоустрою визначає Закон України «Про благоустрій населених пунктів» (далі – Закон), який спрямований на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини.

Законом передбачено, що об’єкти благоустрою використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог правил благоустрою території населених пунктів, інших вимог, передбачених законодавством.

На сьогодні в сільській раді відсутні Правила благоустрою територій населених пунктів, які б в повній мірі вирішували дані проблеми. На даний час на території громади діють «Типові правила благоустрою території населеного пункту», затверджені міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27 листопада 2017 року № 310 (далі – Типові правила благоустрою).  Проте за час існування громади виявлено ряд проблемних питань, не охоплених цим нормативним актом. Тому виникла необхідність розробити на основі Типових правил благоустрою Правила благоустрою населених пунктів Крупецької сільської ради, що встановлюють вимоги щодо благоустрою території нашої громади з урахуванням нормативних змін та доповнень, які будуть відповідати вимогам сьогодення.

        У сфері благоустрою Крупецької сільської ради існує низка проблем, пов’язаних з:

    - відсутністю чітко встановлених правил та норм поведінки юридичних та фізичних осіб у сфері благоустрою, які б відповідали вимогам чинного законодавства, а також комплексу заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку у ньому;

    - наявністю стихійних сміттєзвалищ, розміщення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із будівельними матеріалами тощо)на території житлової та громадської забудови, зелених зон;

    - відсутністю у юридичних та фізичних осіб договорів на надання послуг з поводження з побутовими  відходами;

    - самовільним знищенням дерев, кущів, інших зелених насаджень;

    - паркуванням автотранспортних засобів на територіях зелених зон (газонах, квітниках,клумбах) та майданчиках для відпочинку і дозвілля;

    - самовільне розриття твердого покриття доріг, тротуарів, не відновлення та неналежне відновлення територій благоустрою після порушення об’єктів благоустрою тощо.

Причинами та умовами виникнення зазначених проблем є недостатнє регулювання відносин у сфері благоустрою, зокрема, відсутність чіткого нормативного регулювання:

    - прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою;

    - норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності.

        Зазначені проблеми справляють негативний вплив перш за все на громадян (мешканців та гостей), яким не забезпечується сприятливе для життєдіяльності середовище, у тому числі, захист довкілля, належний санітарний стан, збереження об’єктів та елементів благоустрою. Зокрема, накопичення сміття на прибудинкових територіях призводить до загрози виникнення інфекційних захворювань та збільшення кількості безпритульних тварин; неутримання у належному стані елементів благоустрою (твердого покриття вулиць, зелених насаджень, спортивних споруд, зупинок громадського транспорту, тимчасових споруд та інших) у цілому порушує права мешканців на сприятливе для життя середовище.

        Негативний вплив зазначених проблем зазнають також суб’єкти господарювання. Порушення благоустрою призводить до неможливості ефективно здійснювати господарську діяльність. Вказані проблеми є актуальними в масштабах всіх населених пунктів Крупецької сільської ради.           Прийняття Правил благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради надасть змогу створити прозорі вимоги щодо проведення єдиної політики у сфері благоустрою території громади, формування сприятливого середовища для життєдіяльності її мешканців, раціонального використання ресурсів громади, захисту довкілля. Адже відносини у сфері благоустрою стосуються усіх верств населення.

Затвердження  правил благоустрою територій населених пунктів, забезпечення в ньому чистоти і порядку, за порушення яких передбачена адміністративна відповідальність, відповідно до ст. 10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» належить до повноважень місцевих рад.

 

Основні групи (підгрупи), на які проблема справляє вплив:

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

+

-

Сільська рада

+

-

Суб’єкти господарювання, у тому числі суб’єкти малого підприємства

+

-

 

 1. Цілі державного регулювання

Цілями запропонованого проекту рішення є:

 • створення умов для практичної реалізації Закону;
 • визначення правових, економічних, екологічних, соціальних та організаційних засад благоустрою Крупецької  сільської ради;
 • визначення порядку здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою;
 • встановлення вимог до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів;
 • встановлення вимог до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою – територіях загального користування;
 • забезпечення належного санітарного очищення території та утримання прибудинкової території;
 • визначення порядку розміщення малих архітектурних форм.

 

 1. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

1.Визначення альтернативних способів

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Альтернатива 2.

Прийняття проекту акта, яким буде затверджено Правила благоустрою, що відповідатимуть вимогам чинного законодавства України

 

2.Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів сільської ради

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Відсутні

Не забезпечує досягнення поставленої мети

Альтернатива 2.

- досягнення цілей щодо вирішення наявних проблемних питань у сфері благоустрою;

- наповнення бюджету за рахунок сплати суб’єктами штрафів  за порушення правил благоустрою;

- упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади в частині благоустрою;

- покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою

Відсутні, оскільки реалізація положень акта не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Організація роботи та заходів з благоустрою населених пунктів, а також відновлення об’єктів благоустрою за рахунок сільського бюджету

Відсутні

Альтернатива 2.

1. Встановлення єдиних основних критеріїв та вимог щодо належного утримання об’єктів благоустрою територіальної громади.

2. Створення і збереження сприятливого для життєдіяльності довкілля.

3. Покращення санітарного, екологічного стану населених пунктів.

4. Запобігання засміченню, забрудненню територій.

5. Покращення благоустрою території територіальної громади.

6.Чітке визначення прав та розподіл обов’язків у сфері благоустрою між громадянами, органами влади, установами, організаціями та суб’єктами господарювання.

Витрати громадян на:

 • оплату вивезення твердих побутових відходів;
 • утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель, тощо.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

1

5

16

197

219

Питома вага групи у загальній кількості, %

0,46

2,28

7,31

89,95

100

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1.

Стан речей залишається незмінним, відтак відсутня необхідність внесення змін в діяльність підприємств

Відсутні

Альтернатива 2.

Покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду;

збереження майна підприємств;

стабільність їх діяльності

Витрати суб’єктів господарювання на:

-оплату вивезення твердих побутових відходів, придбання урн;

-утримання в належному санітарному стані власних або орендованих земельних ділянок, прилеглих територій, зелених насаджень, будівель тощо;

-недотримання обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарно-технічному стані.

ВИТРАТИ

на одного суб’єкта господарювання середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Норма робочого часу на 2023 рік становить при 40 годинному робочому тижні з урахуванням військового часу – 2072 години (довідкова інформація, джерело: https://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarplata/vremya/4282-norma-trivalosti-robochogo-chasu-2023.html#zmini2022).

№ п/п

Витрати

За перший рік

За п’ять років

1

Витрати на придбання основних фондів, обладнання  та приладів, сервісне обслуговування, навчання/ підвищення кваліфікації персоналу тощо

0

0

2

Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів)

0

0

3

Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам

0

0

4

Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/приписів тощо), гривень

0

0

5

Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг

0

0

6

Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари, інвентар для благоустрою території), гривень *

1700,0

8500,0

7

Витрати, пов’язані з наймом додаткового персоналу

0

0

8

Інше, гривень

 

 

9

РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 +  7 + 8) грн.

1700,0

8500,0

10

Кількість суб’єктів господарювання великого та    середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць

6

6

11

Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10) грн.

10200,0

51000,0

* – мінімальний набір інвентарю для благоустрою території підприємства (совок і щітка, урна для сміття, лопата для снігу) за цінами станом на 01.10.2023 на інтернет платформі https://prom.ua.

Сумарні витрати за альтернативами

Сума витрат, гривень

Альтернатива 1.

-

Альтернатива 2.

10200,0 грн/рік

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності

(за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1

Визначені цілі не досягнуті, відтак проблема залишається не вирішеною

Альтернатива 2

4

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно прийняття Правил благоустрою території Крупецької сільської ради у відповідності до вимог чинного законодавства України, при цьому досягнення встановлених цілей є можливим з незначними витратами, які, однак, виправдовуються отриманими вигодами від прийняття регуляторного акта

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обгрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Прийняття проекту акта

у разі прийняття проєкту акта для сільської ради вигода полягатиме в забезпеченні:

-дотримання вимог законодавства щодо затвердження правил благоустрою по всій території Крупецької сільської ради;

-чіткого визначення прав і обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою по всій громаді;

-розмежування відповідальності між суб’єктами господарювання, населенням та сільською радою по всій території громади;

-наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту в новій редакції, який визначає правові,економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою населених пунктів громади і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини;

-дає змогу за невиконання або порушення цих Правил нести відповідальність встановлену з Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів».

Прогнозовані витрати для суб’єктів господарювання складатимуть 10200,0 гривень на рік

у разі прийняття акта задекларовані цілі можуть бути досягненні майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть), встановить зрозуміле загальне регулювання, зникає неврегулова-ність проблеми, що виникла, у чинному законодавстві.

Альтернатива 1 Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін, вигоди для сільської ради та громадян відсутні;

суб’єкти господарювання позбавлені обов’язку внесення змін до господарської діяльності

Витрати відсутні. Не забезпечується досягнення поставленої мети і вирішення питань у сфері благоустрою

Визначенні цілі не досягнуті, відтак проблема залишається не вирішеною.

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей стосовно можливості підвищення рівня державного, самоврядного і громадського контролю у сфері благоустрою території Крупецької сільської ради;

поліпшення умов захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля під час утримання об’єктів благоустрою; покращення інженерно-технічного і санітарного стану об’єктів благоустрою, їх естетичного вигляду; повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми

Упродовж деякого часу дії регуляторного акта може впливати низька обізнаність суб’єктів благоустрою щодо його положень, на яких поширюється дія вказаного акта; внесення змін до законодавства, відповідно до якого прийнято Правила благоустрою; недотримання суб’єктами благоустрою Правил благоустрою

Альтернатива 1

Не забезпечується досягнення цілей щодо регулювання прав та обов’язків суб’єктів у сфері благоустрою; норм та правил поведінки, що забезпечують утримання об’єктів та елементів благоустрою належним чином, за порушення яких можливо притягнути винних осіб до відповідальності; чітко встановлених норм, які б регулювали процедуру компенсації шкоди, завданої внаслідок порушення законодавства у сфері благоустрою, що може призвести до погіршення інженерно-технічного та санітарного стану об’єктів благоустрою

Х

 

5.Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

   Розв’язання визначеної в розділі І аналізу регуляторного впливу проблеми буде здійснюватися за допомогою наступних механізмів:

 1. Механізм нормотворчої діяльності органів місцевого самоврядування (забезпечить комплексне врегулювання організаційно-правових відносин у сфері благоустрою).
 2. Механізм взаємодії із Крупецькою сільською радою (забезпечить належний доступ до інформації про регуляторний акт; розв’язання процедурних питань, що передбачені регуляторним актом).
 3.  Механізм контролю (забезпечить належне виконання вимог регуляторного акта).

Розв’язання визначеної проблеми здійснюватиметься за допомогою наступних заходів:

     1.Адміністративно-правові заходи, які полягають у розробленні проєкту рішення із застосуванням визначених Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» процедур, прийнятті рішеня Крупецької сільської ради та його оприлюдненні (набрання чинності) у встановленому порядку, що забезпечить розв’язання визначеної проблеми і сприятиме досягненню цілей державного регулювання.

     2.Організаційні заходи, які полягають в розгляді звернень суб’єктів господарювання у сфері благоустрою. Їх планується здійснювати протягом усього строку дії регуляторного акту.

       3.Інформаційні заходи, які полягають у проведенні роз’яснювальної роботи серед суб’єктів господарювання та громадськості, організації публічних зустрічей з суб’єктами господарювання з метою обговорення положень регуляторного акта, проведення письмових консультацій з даного приводу, розміщення інформації про регуляторний акт на офіційному вебсайті Крупецької сільської ради. Ці заходи сприяють забезпеченню можливості одержання суб’єктами господарювання та громадянами інформації про регуляторний акт, процедуру його реалізації, наслідки виконання. Вони є необхідними для розв’язання проблемних питань та досягнення цілей державного регулювання.

       4.Заходи контролю, які полягають у здійсненні органами місцевого самоврядування контролю за дотриманням вимог регуляторного акта в порядку та межах, установлених чинними нормативними актами, що надасть можливість реалізувати мету регуляторного акта та відстежити його результативність.

Запропонований механізм дії даного проєкту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, збалансованості, передбачуваності, прозорості та врахування громадської думки.

Ступінь ефективності зазначених заходів є високим, адже виконавши їх належним чином, поставленої мети буде досягнуто.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Розрахунок втрат на запровадження державного регулювання згідно з додатком 4 Методики (ТЕСТ малого підприємства (М-Тест) (додається).

 

7. Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Строк дії регуляторного акта не обмежений у часі, оскільки його прийняття необхідне для дотримання вимог чинного законодавства на виконання яких розроблено регуляторний акт та які мають необмежений термін дії.

При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть впливати на дію

запропонованого акта та за результатами здійснення заходів з відстеження результативності регуляторного акту до нього можуть вноситись відповідні

зміни та доповнення.

 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта

Прогнозними показниками визначено:

1. Упорядкування відносин між суб’єктами господарювання, органом влади та контролюючими органами.

2. Зменшення витрат з місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

3. Розмір надходжень до місцевого бюджету, пов’язаних з дією акта.

4. Збільшення кількості cуб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюється дія даного акта.

5. Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

6. Кількість зафіксованих порушень Правил благоустрою суб’єктами у сфері благоустрою.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Заходи щодо відстеження результативності регуляторного акту здійснюються Крупецькою сільською радою.

Відстеження цього регуляторного акту здійснюватиметься статистичним методом.

Для відстеження будуть використовуватись дані місцевого самоврядування

та інших уповноважених суб’єктів за відповідний період, що передує даті початку виконання заходів з відстеження.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснене до

набрання чинності цим регуляторним актом.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись

шляхом здійснення аналізу за основними показниками результативності акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проведено через рік, але не пізніше ніж через два роки після набрання чинності. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись шляхом здійснення контролю уповноваженими органами за дотриманням вимог акта, моніторингу звернень громадян з питань, врегульованих актом та аналізу статистичних даних за основними показниками результативності акта (порівнюються із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час базового відстеження), та у разі виявлення неврегульованих та проблемних питань буде розглядатись можливість їх виправлення шляхом внесення відповідних змін.

Періодичне відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись раз на кожні три роки, починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта шляхом порівняння установлених кількісних значень показників результативності акта із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження.

 

Начальник відділу земельних

відносин,екології, благоустрою

Крупецької сільської ради                                              Володимир ЯЛОВЕНКО

 

 

Крупецький сільський голова                                        Віталій МОШКУН

 

 

Тест малого підприємництва (М-Тест)

 до проекту рішення Крупецької сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою території населених пунктів Крупецької сільської ради»

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено у період з 01 вересня 2023року по 29 вересня 2023 року.

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі зустрічі з старостами

6

Отримання актуальної інформації щодо стану благоустрою громади та пропозицій щодо вирішення неврегульованих питань

 

Телефонні розмови

7

Обговорено проблемні питання у сфері благоустрою територій та вироблення дієвих шляхів їх розв’язання, Отримано інформацію щодо кількості суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

2.1. Кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання, становить 213 (одиниць), у тому числі малого підприємництва – 16 (одиниць) та мікропідприємництва - 197 (одиниць);

2.2. Питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив – 97,26 %.

 

3.Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

№ з/п

Найменування оцінки

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання), грн

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

 

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) Придбання інвентаря:

– совок і щітка (1х200,0 грн)

– урна для сміття металева на 20 літрів (1х1200,0 грн)

– лопата для снігу (1*300,0 грн)

Урна та лопата раз на п’ять років, совок і щітка – раз в рік

 

1700,0

 

200,0

 

2500,0

 

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у

визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати - витратні матеріали)

-

 

-

 

-

 

   

 

 

 

 

 

4

Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)

-

 

-

 

-

 

5

Інші процедури (уточнити)

-

 

-

 

-

 

     

 

 

 

 

 

6

Разом, гривень

1700,0

 

Х

 

2500,0

 

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

213

     

 

 

213

 

 

8

Сумарно, гривень

362100,0

Х

532500,0

 

       

 

 

 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Для розрахунку використовується розмір мінімальної заробітної плати станом на 01.01.2023 року – 6700,00 грн., у погодинному розмірі – 40,46 (ст. 8 Закону України «Про державний бюджет України на 2023 рік»).

 

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

Витрати часу на отримання інформації про регулювання, отримання необхідних форм та заявок Х вартість часу суб’єкта малого підприємництва (заробітна плата) Х оціночна кількість форм

 

40,46*2*1=80,92

-

40,

46

80,92

 

10

Процедури організації виконання вимог регулювання

 

-

 

-

-

11

Процедури офіційного звітування

-

-

 

-

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

-

-

 

-

13

Інші процедури (уточнити)

-

 

-

-

14

Разом, гривень

80,92

 

Х

80,92

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

213

-

 

213

16

Сумарно, гривень

17235,96

 

Х

86179,8

                         

 

      Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

     Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання: Крупецька сільська рада та її виконавчі органи

 

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва – за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв)

Планові витрати часу на процедуру

Вартість часу співробітника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта

Оцінка кількості  суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання

Витрати на адміністрування регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

-

-

-

-

-

2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

-

-

-

-

-

камеральні

-

-

-

-

-

виїзні

-

-

-

-

-

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

1,5

год

40,46

грн/год

1

10 (прогнозна кількість порушень на  рік)

606,9

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

1

год

40,46

грн/год

1

10 (прогнозна кількість порушень на  рік)

404,6

5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання

-

-

-

-

-

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

-

-

-

-

-

7. Інші адміністративні процедури (уточнити): 

-

-

-

-

-

           

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

1011,5

           

Сумарно за п’ять років

Х

Х

Х

Х

5057,5

           

 

       4.Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п’ять років

1

Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

362100,0

532500,0

     

 

 

    86179,8

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

17235,96

     

 

618679,8

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого  регулювання

379335,96

     

5057,5

4

Бюджетні витрати  на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

1011,5

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

380347,46

623755,3

     5.Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

    

Розроблення коригуючи (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання не потребує.

 

 

 

Начальник відділу земельних

відносин,екології, благоустрою

Крупецької сільської ради                                              Володимир ЯЛОВЕНКО

 

 

 

 

Крупецький сільський голова                                        Віталій МОШКУН

 

 

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь