Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

Про затвердження Правил благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області

 

                                 крупецька  сільська  рада              

дубенського  району  РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

(Пленарне засідання _________ сесії VІІІ скликання)

 

РІШЕННЯ

від  _________ 2024 року                   с. Крупець                       № проєкт

Про затвердження Правил благоустрою

територій населених пунктів

Крупецької сільської ради

Дубенського району Рівненської області

 

         Відповідно до ст. ст. 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 27.11.2017 року № 310 «Про затвердження Типових правил благоустрою території населеного пункту», з метою забезпечення благоустрою, сприяння належного утримання територій, дотримання чистоти та порядку на території Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області, Крупецька сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

 

         1.Затвердити Правила благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області, що додаються.

          2.Секретарю Крупецької сільської ради Раїсі ХОМЯК оприлюднити дане рішення у десятиденний строк після його прийняття на офіційному веб-сайті сільської ради.

         3.Дане рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

         4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань земельних відносин, містобудування, екології, охорони навколишнього середовища (голова - Василь ХОМЯК). 

 

 

 

 Крупецький сільський голова                                           Віталій МОШКУН

 

 

 

 

    Затверджено                                                                                                     Додаток до рішення

Рішення Крупецької сільської ради                                                        Крупецької сільської ради

____________ 2024 року №                                                                    від              2024року №      

 Крупецький сільський голова

_________ Віталій МОШКУН

 

 

Правила благоустрою територій населених пунктів

Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області

 

І. Загальні положення

 

       1.1.Правила благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області (далі–Правила) установлюють вимоги щодо благоустрою територій населених пунктів Крупецької сільської ради.

       1.2.У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються в таких значеннях:

      прилегла територія – територія, яка межує із об’єктом благоустрою (його частиною) або спорудою (тимчасовою спорудою), розташованою на об’єкті благоустрою по його периметру.

     Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України, Законах України «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про охорону культурної спадщини», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про органи самоорганізації населення».

    1.3.Правила розробляються і затверджуються відповідно до статті 34 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    1.4.Фінансування заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 36 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    Участь громадян у фінансуванні заходів із благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 37 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

    Громадяни та юридичні особи є відповідальними за порушення цих Правил згідно з вимогами законодавства України.

        1.5.Крупецька сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними. Вільний доступ до Правил забезпечується шляхом розміщення на офіційному веб-сайті сільської ради.

1.6. Зміни та доповнення до Правил вносяться рішенням сесії Крупецької сільської ради Дубенського району Рівненської області.

 

ІІ. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою

 

2.1.Благоустрій територій здійснюється з урахуванням особливостей таких територій відповідно до вимог законодавства та нормативно-технічних документів.

Проектування та будівництво об’єктів будівництва на об’єктах благоустрою здійснюється відповідно до вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зміна № 1».

2.2. Утримання об’єктів благоустрою здійснюється відповідно до статті 15 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та порядку проведення ремонту та утримання об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 лютого 2004 року за № 189/8788.

Благоустрій території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку, кладовищ здійснюється відповідно з додержанням цих Правил в порядку та обсязі, що забезпечує задоволення соціально-культурних потреб громадян, умови безпеки їх життю та здоров’ю з додержанням природоохоронного законодавства.

        Благоустрій та утримання у належному стані вказаних у цьому пункті територій включає:

       - санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя; щоденне та по мірі наповнення очищення урн; утримання контейнерів для сміття та відходів,    укладення договорів на їх вивезення;

       - освітлення територій;

       - озеленення, збереження зелених насаджень;

       - відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

       - утримання у належному стані відповідно до цих Правил належних балансоутримувачу будівель, споруд та їх фасадів, що розташовані на території парків, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

       - встановлення та утримання у належному стані обладнання, приладів освітлення, садових лав, таблиць планів території, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою.

        2.3.На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється будь-яка діяльність, що непов’язана з виконанням покладених на них завдань і загрожує збереженню цих територій, а саме:

- проведення господарської і підприємницької діяльності що не відповідає їх призначенню;

- незаконна вирубка і пошкодження дерев та чагарників, а також знищення і пошкодження природного трав’яного покриву, газонів, квітників;

- їзда верхи, в’їзд і проїзд всіх видів транспортних засобів, крім спеціалізованого автотранспорту та випадків проведення господарських заходів, пов’язаних з забезпеченням функціонування зазначених об’єктів і здійснення природоохоронних заходів;

- самовільне встановлення мангалів, випалювання сухої рослинності або її залишків, а також спалювання чи захоронення деревини та інших матеріалів;

- знищення або пошкодження інформаційно-охоронних щитів, межових, охоронних і господарських знаків, пошкодження алей, стежок, рекреаційних об’єктів;

- невжиття заходів з попередження або ліквідації негативних наслідків господарської і рекреаційної діяльності, аварій, несприятливих природних явищ та іншого шкідливого впливу на збереження природних комплексів і ландшафтів парку;

- застосування пестицидів, псування та забруднення земель хімічними і радіоактивними речовинами, паливно-мастильними матеріалами, неочищеними стічними водами та іншими відходами, влаштування сміттєзвалищ, а також складування ґрунту, листя та інших будь-яких матеріалів, посипання льоду і снігу сіллю на алеях парку;

- розміщення на деревах рекламних щитів, електропроводів, добування з дерев соку і живиці, нанесення їм механічних пошкоджень;

- будь-яка діяльність, що може негативно вплинути на стан збереження природних комплексів.

2.4.Біля кожної тимчасової споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності встановлюють урну для сміття місткістю не менше ніж 0,01м.куб.

2.5.Облік та охорона рідкісних і таких, що перебувають під загрозою зникнення, видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, розташованих на об’єктах благоустрою, здійснюється відповідно до Закону України «Про Червону книгу України» та Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року №105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

2.6 Утримання та ремонт об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі населених пунктів здійснюється з дотриманням вимог:

  2.6.1.Закону України «Про дорожній рух»;

  2.6.2.Закону України «Про автомобільні дороги»;

  2.6.3.Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198;

  2.6.4.Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678;

2.6.5.Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697;

  2.6.6.ДСТУ 3090-95 «Безпека дорожнього руху. Організація робіт з експлуатації міських вулиць та доріг. Загальні положення»;

  2.6.7.ДСТУ 3587-2022 «Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги. Вимоги до експлуатаційного стану»;

         2.6.8.ДБН В.2.3-5:2018 «Вулиці та дороги населених пунктів. Зі зміною № 1».

         2.7.Власник або балансоутримувач об’єкта благоустрою вулично-дорожньої мережі населеного пункту забезпечує утримання такого об’єкта з необхідною кількістю машин, механізмів, спеціалізованої техніки, посипних матеріалів та реагентів.

  2.8.Озеленення об’єктів благоустрою вулично-дорожньої мережі здійснюється відповідно до Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754.

  2.9. Суб’єкти господарської діяльності, які є власниками земельних ділянок та/або землекористувачами, а також власники та/або користувачі тимчасових споруд, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць і доріг, зобов’язані на закріпленій території:

  2.9.1. забезпечувати утримання та ремонт відповідної території;

  2.9.2.утримувати та забезпечувати належний технічний стан охоронної зони інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших елементів дорожніх об’єктів, що використовуються, відповідно до їх функціонального призначення;

  2.9.3.у разі виявлення небезпечних умов в експлуатації споруд і об’єктів, аварій і руйнувань, що призвели до виникнення перешкод у дорожньому русі або загрожують збереженню елементів дорожніх об’єктів, негайно повідомляти власників дорожніх об’єктів або уповноважених ними органів, а також територіальний орган або підрозділ Національної поліції України;

  2.9.4.дотримуватись вимог норм і правил щодо охорони дорожніх об’єктів.

  2.10. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг забороняється:

        2.10.1. розмішувати споруди та об’єкти;

        2.10.2. смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

        2.10.3 спалювати сміття, опале листя та інші відходи, складати їх для тривалого зберігання;

        2.10.4. скидати промислові та меліоративні води в систему дорожнього зливостоку;

        2.10.5. встановлювати намети;

        2.10.6. випасати худобу та свійську птицю;

        2.10.7. скидати сніг.

  2.11. Місця проведення дорожніх робіт з утримання або ремонту об’єктів благоустрою на вулично-дорожній мережі повинні мати відповідне огородження, тимчасові дорожні знаки та належне освітлення в нічний час.

  2.12.Усі дорожні об’єкти згідно з їх класифікацією та значенням підлягають інвентаризації, технічному обліку власниками дорожніх об’єктів або уповноваженими ними органами.

  2.13.Розміри, форма та розміщення дорожніх знаків повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306 (далі - Правила дорожнього руху), та ДСТУ 4100:2021 «Безпека дорожнього руху. Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування. Поправка».

Розміри, форма та колір дорожньої розмітки повинні відповідати вимогам Правил дорожнього руху, та ДСТУ 2587:2021 - «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови».

        2.14.Технічні вимоги до дорожніх світлофорів та їх розміщення визначають згідно з ДСТУ 4092-2002 «Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні вимоги, правила застосування та вимоги безпеки».

2.15.Дорожні огородження мають відповідати вимогам ДСТУ Б В. 2.3-25:2009 «Огородження дорожнє тросового типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-10-2003 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє парапетного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ 8751:2017 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Загальні технічні вимоги», ДСТУ Б В.2.3-11-2004 «Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу. Загальні технічні умови», ДСТУ Б В.2.3-12-2004 «Огородження дорожнє металеве бар’єрного типу. Загальні технічні умови. Зміна № 1», ДСТУ 7168:2010 «Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові. Загальні технічні умови».

        2.16.Обмеження або заборона дорожнього руху під час виконання робіт на автомобільних дорогах, вулицях, залізничних переїздах здійснюється відповідно до вимог Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільні дороги».

        2.17.Утримання штучних споруд вулично-дорожньої мережі здійснюється з додержанням вимог Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678, та нормативно-технічних документів.

Обстеження мостів і труб здійснюється з дотриманням вимог законодавства та ДБН В 2.3-6-2009 «Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження та випробування».

        2.18.На територіях автостоянок забезпечується додержання Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, вимог цих Правил, встановленого порядку паркування.

        2.18.1.На територіях місць для стоянки транспортних засобів забезпечується додержання «Правил зберігання транспортних засобів на автостоянках», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №115, «Правил паркування транспортних засобів», затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1342, загальних вимог санітарного очищення територій, вимог цих Правил, встановленого порядку та режиму паркування.

        2.19.У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється: засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях; розпалювати вогнища; здійснювати торгівлю; зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття; псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

        2.20.Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

        2.21.Утримання кладовищ, а також інших місць поховання здійснюється з дотриманням вимог:

        2.21.1.Закону України «Про поховання та похоронну справу»;

        2.21.2.Порядку утримання кладовищ та інших місць поховань, затвердженого наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 19 листопада 2003 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 вересня 2004 року за № 1113/9712.

  2.22.Утримання дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні підтримуватися у належному стані, своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду. Не допускається наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

        2.23. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою

        2.23.1. На об’єктах благоустрою забороняється:

        2.23.1.2 самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або

знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;

        2.23.1.3 вивозити і звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг;

        2.23.1.4 складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

        2.23.1.5 встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без

погодження з відповідними органами Національної поліції;

        2.23.1.6 випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

        2.23.1.7 здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці).

 

ІІІ. Вимоги до впорядкування територій підприємств, установ, організацій у сфері благоустрою населених пунктів

 

        3.1.Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію або брати пайову участь в утриманні цього об’єкта на умовах договору, укладеного із балансоутримувачем.

        3.1.1.Визначення меж утримання територій, прилеглих до території підприємств, установ,організацій,здійснюється відповідно до розділу VII цих Правил.

        3.1.2.Визначення обсягів пайової участі підприємств, установ, організацій (В), які розміщуються на території об’єкта благоустрою, в утриманні цього об’єкта здійснюють органи місцевого самоврядування за формулою

                                                      В = Пз х Сбв,

 

де

 

Сбв

Пз

-

 

-

загальна площа території, закріпленої за підприємством, установою, організацією;

 

базова вартість одного квадратного метра земель у межах населеного пункту, визначена у технічній документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок у межах населених пунктів.

        3.2.Підприємства, установи й організації на власних та закріплених територіях повинні здійснювати увесь комплекс робіт, спрямованих на забезпечення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

        3.2.1.забезпечення постійного прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу з метою утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані (тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння (в межах належності) - до бордюрного каменю);

        3.2.2.забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя на відведені для цього ділянки або об’єкти поводження з відходами. Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладення відповідних договорів із підприємствами;

        3.2.3.регулярне миття об’єктів та елементів благоустрою (у разі їх придатності до миття) з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

        3.2.4.регулярне прибирання контейнерних майданчиків з періодичністю, яка дасть можливість забезпечити їх утримання у належному санітарному стані;

        3.2.5.утримання приміщень громадських вбиралень, у тому числі дворових, вбиралень на кінцевих зупинках громадського транспорту у належному санітарному та технічному стані;

      3.2.6.очищення опор ліній електропередач, стовбурів дерев, стовпів, парканів, будівель, інших елементів благоустрою від оголошень, реклам, вивішених у недозволених місцях;

        3.2.7.спостереження за станом водоприймальних та оглядових колодязів підземних інженерних мереж, колодязів пожежних гідрантів. У разі виявлення відкритих люків або інших недоліків в утриманні інженерних мереж про це повідомляють організації, які їх експлуатують, для негайного приведення цих мереж у належний стан;

        3.2.8.регулярне знищення бур’янів, скошення трави заввишки більше ніж 10 см, видалення сухостійних дерев та чагарників, видалення сухого та пошкодженого гілля та забезпечення їх видалення;

        3.2.9.регулярне обстеження власних та прилеглих (закріплених) територій з метою виявлення амброзії полинолистої, інших карантинних рослин, вжиття негайних заходів з їх знищення;

3.2.10.здійснення заходів, що забезпечують збереження зелених насаджень, квітників, газонів. Своєчасно підчищати гілля дерев та кущів, які виступають за межі земельної ділянки і захаращують або унеможливлюють прохід пішоходів по тротуарах, пішохідних доріжках, обочинах, або перешкоджають чи унеможливлюють рух транспорту по проїжджій частині дороги;

        3.2.11.вжиття протягом року необхідних заходів боротьби зі шкідниками та хворобами зелених насаджень, а також з поширенням сезонних комах і кліщів, що становлять загрозу здоров’ю населення;

        3.2.12.проведення в повному обсязі заміни засохлих та пошкоджених кущів і дерев;

        3.2.13.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкоджень інженерних мереж або наслідків аварій, що сталися з їх вини;

    3.2.14.усунення на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

3.3.Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, світлових покажчиків розміщення пожежних гідрантів, установки з декоративного підсвічування будинків, будівель, споруд, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов’язані забезпечувати їх належний режим роботи та технічний стан.

  Усі вітрини повинні бути обладнані спеціальною освітлювальною апаратурою, переважно енергозберігаючою.

        3.4. Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків.

        3.4.1.Вуличне освітлення повинно вмикатися відповідно до встановленого графіка залежно від пори року та природних умов.

        3.4.2. Розміщення обладнання архітектурно-художнього освітлення на фасаді будівель та споруд здійснюється виключно на підставі згоди власника будівлі або приміщень.

3.4.3.На пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг, проспектах, магістралях з високим рівнем небезпеки відключення освітлення у темний час доби забороняється.

 

IV.  Вимоги до утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування

 

        4.1.Утримання зелених насаджень на об’єктах благоустрою - територіях загального користування здійснюється згідно з Правилами утримання зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженими наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10 квітня 2006 року № 105, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 880/12754, та цими Правилами.

        4.2.Інвентаризація зелених насаджень здійснюється відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

        4.3.Замовники будівництва повинні огороджувати зелені насадження, щоб запобігти їх пошкодженню.

        4.4.Видалення дерев, кущів, газонів і квітників здійснюється відповідно до Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 2006 року № 1045.

        4.5.Забороняється самовільне знищення, пошкодження або видалення зелених насаджень.

         Видалення зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, рекреаційних зон, садів, скверів, майданчиків здійснюється відповідно до законодавства у сфері охорони та утримання зелених насаджень.

        4.6.Для озеленення територій населених пунктів використовуються види рослин аборигенної флори та їх декоративні форми.

        4.7.Забороняється використовувати в озелененні територій населених пунктів інвазивні (чужорідні) види рослин.

 

V. Вимоги до утримання будівель і споруд інженерного захисту територій

 

        5.1.Утримання споруд інженерного захисту територій від небезпечних геологічних процесів здійснюється з дотриманням вимог:

        5.1.1.постанови Кабінету Міністрів України від 08 листопада 1996 року №1369 «Про інженерний захист територій, об’єктів і споруд від зсувів»;

        5.1.2. Правил експлуатації споруд інженерного захисту територій населених пунктів від підтоплення, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 січня 2012 року № 23, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 лютого 2012 року за № 170/20483;

        5.1.3.ДСТУ-Н Б В.2.5-61:2012 «Настанова з улаштування систем поверхневого водовідведення».

        5.2.Утримання фонду захисних споруд цивільного захисту здійснюється відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 року № 138 (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 14.02.2023 №134).

 

VІ. Вимоги до санітарного очищення території

 

        6.1.Збирання та вивезення побутових відходів у межах певної території здійснюються суб’єктом господарювання, який уповноважений на це органом місцевого самоврядування на конкурсних засадах відповідно до Порядку проведення конкурсу на здійснення операцій із збирання та перевезення побутових відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2023 року № 918.

        6.2.Зберігання побутових відходів здійснюється згідно з вимогами Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195, та Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895.

        6.3.Роздільне збирання побутових відходів, включаючи небезпечні відходи у їх складі, здійснюється власниками таких відходів з дотриманням вимог:

        6.3.1. Закону України «Про управління відходами»;

        6.3.2.Правил надання послуги з управління побутовими відходами та типових договорів про надання послуги з управління побутовими відходами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2023 року № 835;

        6.3.3.Методики роздільного збирання побутових відходів, затвердженої наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 серпня 2011 року № 133, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 жовтня 2011 року за № 1157/19895;

        6.3.4.Порядку розроблення, погодження та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2017 року № 57, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 квітня 2017 року за № 505/30373.

        6.3.5.Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 17 березня 2011 року № 145, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 квітня 2011 року за № 457/19195;

        6.3.6.Державних будівельних норм «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту» (ДБН Б.2.2-6:2013);

        6.3.7.Інших нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів у сфері поводження з відходами.

        6.4.Механізоване посипання піщаною або змішаною сумішшю та оброблення іншими дозволеними для цієї мети матеріалами проїзної частини вулиць, тротуарів, площ, мостів, шляхопроводів, перехресть, підйомів і узвозів у зимовий період здійснюється за нормами та з періодичністю, визначеними Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

6.5. Власники, балансоутримувачі або особи, які утримують території населених пунктів, зобов’язані:

        6.5.1 мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати металеві або дерев’яні, мітли, кригоруби), достатній запас матеріалу для посипання з метою своєчасного проведення протиожеледних заходів;

        6.5.2 прибирати сніг негайно (від початку снігопаду) для запобігання утворенню накату;

        6.5.3 негайно очищати дахи, карнизи та інші елементи будинків, споруд, будівель від снігу та бурульок із дотриманням застережних заходів щодо безпеки руху пішоходів, не допускаючи пошкодження покрівель будинків і споруд, зелених насаджень, електромереж, рекламних конструкцій тощо; огороджувати небезпечні місця на тротуарах, переходах; вивозити сніг та бурульки, що зняті з дахів, карнизів та інших елементів будинків, споруд, будівель протягом доби;

        6.5.4 повністю розчищати снігові вали над зливостічними колодязями, розміщеними на вулицях і дорогах, з яких сніг не передбачається вивозити на снігозвалище;

        6.5.5 очищати від снігу, льоду та бруду оголовки зливостічних колодязів та дощоприймачів у разі сніготанення та на початку весняного періоду;

        6.5.6 очищати від снігу, льоду, бруду оголовки колодязів для розташування пожежних гідрантів, розміщених на вулицях і дорогах.

        6.6.Виконавець послуги з управління побутовими відходами є суб’єкт господарювання, який здійснює збирання та перевезення побутових відходів у встановленому законодавством порядку та укладає договори із споживачами послуги.

 

VІІ.  Розміри меж прилеглої до підприємств, установ та організацій територій у числовому значенні

 

        7.1.Межі утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій наведено у  додатку 1 до цих Правил.

        7.2.Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об’єкта благоустрою або власник, якщо територія перебуває у приватній власності.

 

VІІІ. Порядок розміщення малих архітектурних форм

 

        8.1.Проєктування малих архітектурних форм здійснюється з дотриманням Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, та ДБН Б.2.2-5:2011 «Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зміна № 1».

        8.2.Кількість розміщуваних малих архітектурних форм визначається залежно від функціонального призначення території і кількості відвідувачів на цій території, виходячи з таких принципів: екологічність, безпека (відсутність гострих кутів), зручність у користуванні, легкість очищення, привабливий зовнішній вигляд.

Розміщення малих архітектурних форм не повинно ускладнювати або унеможливлювати доступ до пожежних гідрантів, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння.

        8.3.Розміщення малих архітектурних форм здійснюється відповідно до Закону України «Про благоустрій населених пунктів» за рішенням власника об’єкта благоустрою з дотриманням вимог законодавства, норм і правил.

        8.4.З метою забезпечення максимально доступного користування територіями загального користування особами з вадами зору малі архітектурні форми треба підбирати яскравих (контрастних) тонів або фарбувати яскравими (контрастними) кольорами.

Для оформлення мобільного і вертикального озеленення застосовують такі види конструкцій: трельяжі, шпалери, перголи, альтанки, квіткарки, вазони, навіси, амфори.

        8.5.Садові, паркові лави необхідно розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон, утримувати їх у справному стані, фарбувати не рідше двох разів на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об’єкти благоустрою. Утримання садових, паркових лав включає їх миття, очищення від пилу і снігу, поточний ремонт.

        8.6.Розміщення тимчасових споруд (далі - ТС) торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності здійснюється відповідно до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 21 жовтня 2011 року № 244 та Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417.

        8.7.Кожна стаціонарна ТС має бути забезпечена зовнішнім освітленням та прилеглим покриттям удосконаленого зразка відповідно до вимог законодавства.

        8.8.При розміщенні ТС мають бути враховані вимоги щодо пішохідної та транспортної доступності (розвантаження товарів). У разі розміщення ТС на відстані більше 2 метрів від тротуару, до неї з тротуару будується пішохідна доріжка завширшки не менш як 1,5 метра.

        8.9.Біля кожної ТС встановлюється однотипна урна для сміття, обов’язки з обслуговування якої покладається на її власника. Стаціонарні ТС за бажанням власника можуть обладнуватись декоративними елементами, вазонами для квітів тощо.

        8.10.Не допускається користування ТС, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власники не дотримуються вимог нормативно-правових актів та нормативно-технічних документів щодо благоустрою прилеглої території та забезпечення належного утримання та використання інженерного обладнання.

IX. Порядок здійснення самоврядного контролю у сфері благоустрою населених пунктів

 

        9.1.Контроль у сфері благоустрою населених пунктів сільської ради спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, в тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», інших нормативно-правових актів та цих Правил.

        9.2.Самоврядний контроль за станом благоустрою сіл здійснюється відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

        9.3.Для здійснення контролю за станом благоустрою населених пунктів, виконанням вимог цих Правил, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами (суб’єктами господарювання), установами, організаціями територій відповідно до статті 40 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», можуть утворювати інспекції з благоустрою населених пунктів.

        9.4.Громадський контроль у сфері благоустрою населеного пункту здійснюється відповідно до статті 41 Закону України «Про благоустрій населених пунктів».

 

Х. Вимоги до здійснення благоустрою та утримання  прибудинкової території

 

        10.1.Утримання прибудинкової території здійснюється з дотриманням вимог Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року № 76, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 серпня 2005 року за № 927/11207 та ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій».

        10.1.1.Для визначення прибудинкових територій багатоквартирних будинків застосовується Національний стандарт України ДСТУ-Н Б Б.2.2-9:2013 «Настанова щодо розподілу територій мікрорайонів (кварталів) для визначення прибудинкових територій багатоквартирної забудови», затверджений наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 26 лютого 2014 року № 56.

        10.2.Благоустрій присадибної ділянки та прилеглої до присадибної ділянки території здійснюється власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки забезпечує належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки до краю тротуару, що примикає до межі його присадибної ділянки, а у випадку відсутності тротуару – на відстані 2 метри від огорожі чи межі приватної території.

        10.3. Організація благоустрою присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік як безхазяйне майно або передані в комунальну власність як безхазяйне майно, здійснюється виконавчим комітетом Крупецької сільської ради.

        10.4. Забезпечення благоустрою присадибної ділянки

        10.4.1. Власникам (користувачам) індивідуальних будівель приватного сектору:

        10.4.1.1 дозволяється висадка нових дерев не ближче 4 м (від стовбура), кущів 1 м від спільної огорожі, кронування дерев необхідно здійснювати, щоб гілки дерев не перетинали сусідню земельну ділянку;

        10.4.1.2 забороняється вилив рідких нечистот, господарсько-побутових відходів за межі власної земельної ділянки;

        10.4.1.3 забороняється допущення витоку з вигрібної ями;

        10.4.1.4 забороняється допущення витоку та вилив рідких нечистот в річку, струмок, ставок, водойму, тощо;

        10.4.1.5 зобов’язані забезпечити виконання необхідних інженерно-технічних заходів, що запобігатимуть попаданню атмосферних опадів з покрівель та карнизів будівель на територію суміжних ділянок або взаємоузгоджене водовідведення згідно з встановленими вимогами;

        10.4.1.6 висота огороджень має бути не більше ніж 2,0 м на межі сусідніх земельних ділянок та не більше ніж 2,5 м на межі з вулицею для забезпечення нормативної інсоляції та провітрювання суміжних територій;

        10.4.1.7 висадка дерев, кущів, влаштування клумб за межами власної земельної ділянки (прилегла територія, тротуар, дорога) заборонено;

        10.4.1.8 забороняється залишення/розміщення за межами власної земельної ділянки на прилеглій території будівельних матеріалів (пісок, щебінь, мішки з матеріалами тощо), каміння, сміття, будівельних відходів, стовпчиків, опор, металевих конструкцій, автобрухту, контейнерів, мішків, рослинних відходів, опалого листя, соломи, гілля, тощо;

        10.4.1.9 спалювати опале листя та залишки сухої рослинності на прибудинкових територіях, а також поряд з контейнерними майданчиками.

        10.4.1.10 дозволяється розміщення будівельних матеріалів, бесідок, дров, контейнерів, металевих конструкцій від спільної огорожі на відстані 1 м;

        10.4.1.11 розміщення вигрібної ями за межами власної земельної ділянки заборонено;

        10.4.1.12 дозволяється розміщення компосту, гною на відстані 20 м від стіни (вікон) сусіднього домоволодіння та на відстані 2 м від стіни спільної огорожі;

        10.4.1.13 забороняється захаращувати відкриту зливову каналізацію будь-яким сміттям;

        10.4.1.14 забороняється здійснювати водовідведення на територію сусідів без їхньої згоди.

        10.4.1.15 викидати трупи собак, котів та інших тварин або захоронювати їх у не відведених для цього місцях (контейнерах для сміття, газонах тощо).

        10.4.1.16 довільно зменшувати нормативну ширину доріг та проїздів. Дороги, проїзди та проходи до будівель, споруд, пожежних вододжерел, підступи до зовнішніх стаціонарних пожежних драбин, обладнання та засобів пожежогасіння мають бути у вільному доступі, утримуватися справними, взимку очищатися від снігу. Відходи та сміття вивозяться відповідними підприємствами з усіх домоволодінь на підставі укладених договорів, спеціально обладнаним транспортом.

 

 

 

 

 

 

    Крупецький сільський голова                                  Віталій МОШКУН

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Правил благоустрою територій

населених пунктів Крупецької сільської  ради Дубенського району Рівненської області

 

МЕЖІ
утримання прилеглих територій підприємств, установ, організацій

 

№ з/п

Прилегла територія

Суб’єкти господарювання, на яких покладається утримання прилеглої території

Межі утримання прилеглої території підприємства, установи, організації (не менше)

1

2

3

4

1

Двори, тротуари, покриття проїзної частини проїздів, прибудинкової території житлового фонду ЖК, ОСББ

Житловий кооператив,об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

20 м від межі відведеної земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

2

Двори, тротуари, майданчики, покриття проїжджої частини вулиці, інші території земельних ділянок, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам

Власники або користувачі земельних ділянок

20 м від межі земельної ділянки та до проїжджої частини вулиці

3

Території, прилеглі до об’єктів соціальної інфраструктури

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

15 м від межі земельної ділянки до проїжджої частини вулиці

4

Території, прилеглі до автозаправних станцій

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

50 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

5

Території, прилеглі до торговельних центрів, об’єктів побутового обслуговування, громадського харчування, авторемонтних майстерень, магазинів, ринків, тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності

Суб’єкти господарювання, що експлуатують вказані об’єкти

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

6

Території, прилеглі до колективних гаражів

Гаражно-будівельні кооперативи

20 м від межі земельної ділянки, що надана у власність або користування, та до проїжджої частини вулиці

7

Території, прилеглі до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій

Підприємства, установи, організації, на балансі яких знаходяться вказані об’єкти

у радіусі 10 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

8

Автобусні зупинки та зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянки (місця відстою) маршрутних таксі

Відповідні дорожньо-експлуатаційні підприємства або інші суб’єкти господарювання на договірних засадах

у радіусі 20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

9

Майданчики для паркування

Суб’єкти господарювання, які утримують майданчики для паркування

20 м від периметру споруд та до проїжджої частини вулиці

10

Мости, шляхопроводи, інші штучні споруди, території під шляхопроводами

Балансоутримувачі штучних споруд

10 м від периметру споруд

11

Контейнерні майданчики

Балансоутримувачі територій, на яких розміщено контейнерні майданчики

5 м від периметру споруди

12

Території, відведені під проектування та забудову

Фізичні особи, яким відповідно до законодавства відведені земельні ділянки, незалежно від того, ведуться на них роботи чи не ведуться

20 м від межі земельної ділянки, яка відведена під проектування та забудову, та до проїжджої частини вулиці

  Крупецький сільський голова                                  Віталій МОШКУН

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь