Крупецька громада
Радивилівський район, Рівненська область

Актуально

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про звернення громадян до виконкому

Крупецької сільської ради    об’єднаної територіальної громади

за 2018 рік

 

Організація роботи із зверненнями громадян у виконкомі Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

Згідно вимог чинного законодавства України, Інструкції з діловодства по роботі з документами по зверненнях та затвердженої Рівненським обласним архівом Номенклатури справ, у 2018 році документи сільської ради по зверненнях ведуть заступник начальника загального відділу Ю. І. Гуменюк та спеціаліст землевпорядник сільської ради М.П. Ковальчук,  на яких покладено відповідні обов’язки.

Крупецькою сільською радою створено необхідні умови для забезпечення права громадян на звернення, визначені пріоритетні завдання по забезпеченню своєчасного, неупередженого і об’єктивного вирішення порушених у зверненнях проблемних питань. З  метою вдосконалення організації даного напрямку роботи, проаналізовано стан виконавської дисципліни, рівень взаємодії між відділами сільської ради при спільному розгляді пропозицій, заяв та скарг громадян.

         Загальним відділом Крупецької сільської ради забезпечено належну реєстрацію звернень, всі звернення повністю укомплектовані в справи відповідно до вимог чинного законодавства.

         Звернення, що надходять до виконкому сільської ради, розглядаються керівництвом і надаються відповідні доручення виконавцям. Авторів звернень завжди повідомляють про результати розгляду.

Загальним відділом Крупецької сільської ради щоквартально проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян, які надійшли до ОТГ. Так, впродовж 2018 року такі питання слухалися на засіданнях виконкому та сесії, приймалися відповідні рішення:

 • рішення виконавчого комітету № 10 від 30.01.2018 р. «Про  роботу із  зверненнями  громадян, що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади у 2017 році. Звіт в.о. старости сіл Боратин, Довгалівка, Гоноратка І.Шанковського стосовно  ведення документів по зверненнях громадян»;
 • рішення сесії  № 564 від 16.02.2018 р. «Про  роботу із  зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади у 2017 році»;
 • рішення виконавчого комітету № 78 від 19.04.2018 р. «Про  роботу із  зверненнями  громадян,  що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за І квартал 2018 року»;
 • рішення виконавчого комітету № 141 від 26.07.2018 р. «Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Крупецької сільської ради  об’єднаної територіальної громади за 6 місяців 2018 року. Звіт в.о. старости Матюшка Г. В. стосовно ведення документів по зверненнях громадян за 6 місяців 2018 року»;
 • рішення сесії № 738 від 27.07.2018 р. «Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Крупецької сільської ради ОТГ за І півріччя 2018 року».
 • рішення виконавчого комітету № 209 від 19.10.2018 року «Про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за 9 місяців 2018 року. Звіт в. о. старости сілсБоратин, Гоноратка, Довгалівка про підсумки роботи із зверненями громадян за 9 місяців 2018 року».

Спеціалістом, відповідальним за роботу із зверненнями громадян в 2018 році проведено перевірку щодо роботи зі зверненнями громадян в  Агрокорпорації «Крупець», що розташована на підвідомчій території.  В цілому, на даному підприємстві організація роботи зі зверненнями громадян перебуває на належному рівні і відповідає вимогам чинного законодавства України. Інформація надана директором ТОВ «Агролан Крупець» В. О. Варфалюком про організацію роботи зі зверненнями громадян заслуховувалася на засіданні виконавчого комітету, прийнято рішення № 105 від 18.05.2018 року «Про стан роботи із зверненнями громадян в Агрокорпорації «Крупець».

Для інформування населення району в приміщенні Крупецької сільської ради та адмінприміщеннях колишніх сільських рад розміщені стенди із роздрукованим текстом Закону України «Про звернення громадян» (із змінами), а також на окремих інформаційних стендах розміщено графіки прийому громадян, як посадовими особами сільської ради, так і особами вищого рівня різних форм підпорядкування, які поновлюються у відповідності до внесених змін.

       Відповідно до затверджених графіків сільський голова та його заступник побували на виїзних прийомах у всіх підвідомчих селах, на яких жителі громади  мали можливість вирішувати свої проблемні питання безпосередньо на місці. За результатами розгляду звернень, що надходили на особистих прийомах    громадян слід відзначити, що вони розглядалися своєчасно, без порушень термінів, установлених законодавством. Не допускалося надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення громадян. Керівництвом ОТГ приділяється особлива увага  вирішенню проблем, з якими звертаються ветерани війни та праці, інваліди,  громадяни, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, багатодітні сім’ї, учасники АТО, які потребують соціального захисту та підтримки.

        Протягом 2018 року до сільської ради  всього надійшло 490 звернень від громадян, з них: 340 письмових та 150 усних. Порівняно з 2017 роком на 67 звернень менше. Більшість письмових звернень, які надходять, це звернення які потребують розгляду на сесії сільської ради або на засіданні виконавчого комітету. В такому випадку заявникові надається роз’яснення щодо термінів розгляду його заяви в день, коли заявник її подає.

За формою надходження усі звернення були первинні. За видами 485 звернення класифіковані як заяви (клопотання), 5 як скарги. За статтю авторів звернень : 203 звернення надійшло від чоловічої статі, а 287 від жіночої статі. Колективних звернень – 5, в них підписів - 40. Повторних звернень не зафіксовано.

Звернення за 2018 рік надійшли від наступних категорій громадян:

 • учасників війни – 8,
 • дітей війни – 7,
 • учасників бойових дій (АТО) – 58,
 • ветеранів праці – 11,
 • інвалідів І- ІІІ груп – 37,
 • багатодітних сімей – 24,
 • осіб, що потерпіли від Чорнорбильської катастрофи – 1.

За соціальним станом авторів звернення поступали від:

 • пенсіонерів – 134,
 • робітників – 11,
 • селян –3,
 • працівників бюджетної сфери – 22,
 • військовослужбовців – 40,
 • підприємців – 9,
 • безробітних – 6,
 • служителів релігійних організацій – 2 та інші.

У зверненнях були порушені такі питання: аграрної політики і земельних відносин – 173 (за 2017 рік – 174), транспорту і зв’язку - 0 (за 2017 рік - 2 ), соціального захисту  – 174 (за 2017 рік - 68 ), комунального господарства та житлової політики – 6 (за 2017 рік – 21 ), екології та природних ресурсів – 7 (за 2017 - 6), дотримання законності та охорони правопорядку – 16 (за 2017 рік - 21), сім’ї, дітей, молоді – 4 (за 2017 рік - 4), освіти, наукової діяльності – 1 (за 2017 рік - 5) та інші.

Як і раніше, за допомогою до виконавчого комітету Крупецької сільської ради зверталися найменш соціально-захищені категорії населення, особи похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність, учасники АТО, діти-інваліди, одинокі матері, постраждалі під час пожежі та ті, що потребують соціальної підтримки. Звернення щодо надання матеріальної грошової допомоги вирішувалися згідно з Програмою  соціального захисту населення Крупецької сільської ради на 2018 рік, затвердженою рішенням  сесії № 488 від 22.12.2017 р.

Таких звернень за 2018 рік поступило 112. Сільською радою було виділено грошову матеріальну допомогу в сумі 150000,00 грн. громадянам, які опинилися в складних життєвих обставинах у зв’язку з хворобою і потребою лікуванні та скрутним матеріальним становищем (76 заявників) та в сумі 40000,00 грн. учасникам АТО для вирішення соціально-побутових питань (36 заявників). Всього надано матеріальну допомогу на загальну суму 190000,00 грн.

В результаті розгляду всіх звернень 336 вирішено позитивно, на 150 – дано роз’яснення, 4 звернення направлені для розгляду до компетентних органів. Не вирішених питань немає. Порушень термінів розгляду звернень не було.

На особливому контролі у виконкомі сільської ради перебуває питання звернень громадян пільгової категорії. Такі звернення, згідно з вимогами чинного законодавства розглядалися першочергово, всі прохання були задоволені. Скарг від населення на роботу посадових осіб виконкому сільської ради за  2018 рік не надходило.

Таким чином, враховуючи те, що рівень роботи із зверненнями громадян є важливим чинником довіри людей до органів місцевого самоврядування, діяльність Крупецької сільської ради ОТГ спрямована на об’єктивний, всебічний розгляд звернень громадян, дотримання термінів їх виконання та вирішення порушених у зверненнях питань.

Робота зі зверненнями громадян залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності сільської ради та перебуває на постійному контролі в сільського голови.

 

 

 

 

            Заступник начальника

            загального відділу                                                         Ю. Гуменюк