A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Крупецька громада
Рівненська область, Дубенський район

Актуально

З В І Т

про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до

Крупецької сільської ради за 2020 рік

 

Організація роботи із зверненнями громадян у виконкомі Крупецької сільської ради територіальної громади протягом 2020 року здійснювалася відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 року № 348.

Для інформування населення громади в приміщенні Крупецької сільської ради та адмінприміщеннях старостинських округів розміщені стенди із роздрукованим текстом Закону України «Про звернення громадян» (із змінами), а також на окремих інформаційних стендах розміщено графіки прийому громадян, як посадовими особами сільської ради, так і особами вищого рівня різних форм підпорядкування, які поновлюються у відповідності до внесених змін.

Згідно вимог чинного законодавства України, Інструкції з діловодства по роботі з документами по зверненнях та затвердженої Рівненським обласним архівом Номенклатури справ, у 2020 році документи сільської ради по зверненнях ведуть заступник начальника загального відділу та спеціаліст І категорії відділу земельних відносин, екології та благоустрою,  на яких покладено відповідні обов’язки.

У  сільській раді заведено 2 журнали реєстрації письмових пропозицій, заяв і скарг громадян. Такі ж журнали заведені по старостинських округах. Також є журнали обліку особистого прийому громадян сільським головою, заступником сільського голови, секретарем ради, керуючим справами, старостами. Всі журнали пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. Форма журналів відповідає вимогам законодавства. Заповнення журналів здійснюється на належному рівні.

Протягом 2020 року до виконавчого комітету сільської ради (включаючи старостинські округи)  всього надійшло 761 звернення від громадян, з них: 699 письмових, 60 усних, 1 звернення через органи влади, 1 електронна петиція, що набрала необхідну кількість голосів. Порівняно з 2019 роком на 57 звернень більше.

За ознакою надходження усі звернення були первинні. За видами всі 761 звернення класифіковані як заяви (клопотання).  За статтю авторів звернень: 402 звернення надійшло від чоловічої статі та 359 від жіночої статі. Колективних звернень – 3, в них 79 підписів. Повторних звернень  не зафіксовано.

Звернення протягом 2020 року надійшли від наступних категорій громадян: 

 • учасників війни – 3,
 • дитина війни – 2,
 • інвалідів І- ІІІ груп – 36,
 • дитина-інвалід – 1,
 • одинока мати – 1,
 • мати-героїня – 1,
 • багатодітних сімей – 17,
 • учасники АТО – 112,
 • члени сімї загиблого – 3,
 • внутрішньо переміщені особи – 1,
 • інші категорії  – 584.

За соціальним станом авторів звернення поступали від:

 • пенсіонерів – 91,
 • робітників – 4,
 • працівників бюджетної сфери – 39,
 • військовослужбовців – 8,
 • підприємців – 4,
 • безробітних – 3,
 • студентів – 2,
 • служителів релігійної організації – 1,
 • інші – 609.

У зверненнях були порушені такі основні питання: аграрної політики і земельних відносин – 591 (за аналогічний період 2019 року – 415), соціального захисту  – 112 (за  аналогічний період 2019 року - 192), комунального господарства – 4 (за аналогічний період 2019 року – 3), житлової політики – 14 (за аналогічний період 2019 року – 14), дотримання законності та охорони правопорядку, екології та  природних ресурсів, сім’ї, дітей та молоді, освіти та науки  та інші.

Як і раніше, за матеріальною допомогою до виконавчого комітету Крупецької сільської ради зверталися найменш соціально-захищені категорії населення, особи похилого віку, громадяни, які значною мірою втратили здоров’я і працездатність, учасники АТО, діти-інваліди, одинокі матері, постраждалі під час пожежі та ті, що потребують соціальної підтримки. Таких звернень за 2020 рік поступило 65. Всі звернення були розглянуті комісією з питань призначення виплат соціальної допомоги окремим категоріям громадян та сесією сільської ради. За результатами прийнятих рішень сільською радою було виплачено 59500,00 грн. допомоги на лікування (39 заявників), 48000,00 грн. допомоги учасникам АТО (24 заявники), 10000,00 грн. допомоги матерям загиблих учасників АТО (2 заявники). Всі звернення були задоволені, заявники отримали грошову допомогу.

В результаті розгляду всіх звернень, що поступили за звітний період 662 -  вирішено позитивно, на 37 звернень відмовлено у задоволенні згідно з чинним законодавством, на 61 звернення – дано роз’яснення.

Не вирішених питань немає. Порушень термінів розгляду звернень не було.

Перевірки щодо розгляду звернень громадян в установах, організаціях та структурних підрозділах сільської ради здійснювалися у відповідності до планів роботи виконавчого комітету. Так, в рамках делегованих повноважень визначених ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян, здійснення контролю за станом цієї роботи на підприємствах, в установах та організаціях, незалежно від форм власності, у квітні 2020 року було проведено перевірку фактичної роботи зі зверненнями громадян у Центрі з надання соціальних послуг Крупецької сільської ради.

За результатами перевірки, встановлено, що забезпечення вимог законодавства  щодо розгляду звернень громадян у Центрі організовано відповідно до Закону України «Про звернення громадян». Директором Центру заведені журнали реєстрації звернень громадян,  аркуші в яких пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою. На інформаційних стендах розміщено Закон України «Про звернення громадян» (зі змінами), графіки прийому громадян. Прийом громадян директором Центру здійснюється в установленому законодавством порядку. На момент здійснення перевірки, впродовж І кварталу 2020 року, до Центру з надання соціальних послуг надійшло 13 звернень. Всі звернення були розглянуті згідно з вимогами чинного законодавства України.

За підсумками проведеної перевірки порушень законодавства щодо розгляду звернень громадян не виявлено. З метою вдосконалення цієї роботи рекомендовано і надалі  при розгляді звернень громадян суворо дотримуватися виконання Закону України «Про звернення громадян» та не допускати безпідставних відмов в задоволенні звернень, надавати обґрунтовані відповіді заявникам.

Також, у жовтні 2020  року було проведено перевірку фактичної роботи зі зверненнями громадян у відділі освіти, культури, туризму,молоді та спорту Крупецької сільської ради. За результатами проведеної перевірки встановлено наступне.

Робота із зверненнями громадян у відділі освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради спрямована на виконання Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 7 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 858 «Про затвердження класифікатора звернень громадян», відповідних розпоряджень сільського голови, рішень сесії та рішень виконавчого комітету Крупецької сільської ради, Положення про відділ освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради, затвердженого рішенням  сесії Крупецької сільської ради № 138 від 18 листопада 2016 року «Про структуру виконавчих органів Крупецької сільської ради».

У відділі освіти постійно вживаються заходи щодо поліпшення якості роботи із зверненнями громадян. Виданий наказ відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради від 09 січня 2020 року № 03 «Про затвердження графіка роботи відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради, графіка прийому громадян з особистих питань та графіка виїзних громадян з особистих питань у відділі освіти, культури, туризму, молоді та спорту  Крупецької сільської ради». Розміщені стенди із Законом України «Про звернення громадян», графіки  прийому керівництвом обласної та районної державних адміністрацій, графіки прийому громадян посадовими особами виконавчого комітету Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади.

У відділі ведеться журнал реєстрації звернень громадян, який пронумерований, прошнурований та скріплений печаткою.        Всі звернення, які надходять до відділу освіти розглядаються на апаратних нарадах у начальника відділу.  

Загальним відділом Крупецької сільської ради щоквартально проводиться аналіз роботи із зверненнями громадян, які надійшли до ОТГ. Так, впродовж 2020 року такі питання слухалися на засіданнях виконкому та сесії, приймалися відповідні рішення:

 • рішення виконавчого комітету № 6 від 29.01.2020 р. «Про  роботу із  зверненнями  громадян, що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади протягом 2019 року»;
 • рішення сесії  № 1514 від 31.01.2020 р. «Про  роботу із  зверненнями  громадян, що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади протягом 2019 року»;
 •  рішення виконавчого комітету № 101 від 29.04.2020 року «Про  звернення  громадян, що надійшли до виконавчого комітету Крупецької сільської ради за  І квартал 2020  року. Про організацію роботи із зверненнями громадян у Центрі з надання соціальних послуг Крупецької сільської ради»;
 • рішення виконавчого комітету № 150 від 29.07.2020 року «Про  роботу із зверненнями  громадян, що надійшли до виконавчого комітету Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади за  6 місяців 2020  року»;
 • рішення сесії  № 1850 від 07.08.2020 р. «Про  роботу із  зверненнями  громадян, що надійшли до виконавчого  комітету  Крупецької сільської ради об’єднаної територіальної громади протягом 6 місяців 2020 року».
 • рішення виконавчого комітету № 201 від 20.10.2020 року «Про  звернення  громадян до виконкому Крупецької сільської ради за  9 місяців 2020  року. Про організацію роботи із зверненнями громадян у відділі освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради».

В сільській раді налагоджена система проведення особистих та виїзних прийомів громадян. Рішенням виконавчого комітету № 137 від 27.10.2017 року затверджено графіки прийому громадян посадовими особами місцевого самоврядування. Протягом І кварталу 2020 року сільським головою було проведено 6 виїзних прийомів громадян у підвідомчих селах Крупецької сільської ради ОТГ, на яких громадяни мали можливість вирішувати проблемні питання. Також, у відповідності до затверджених графіків, прийом здійснювали старости по старостинських округах.

Розпочинаючи з 16 березня 2020 року, на виконання заходів щодо запобігання занесенню та поширенню на території Крупецької сільської ради гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у  відповідності до розпоряджень сільського голови, було призупинено проведення особистого прийому громадян у Крупецькій ОТГ.

Загальним відділом Крупецької сільської ради забезпечено належну реєстрацію звернень, всі звернення повністю укомплектовані в справи відповідно до вимог чинного законодавства. Звернення, що надходять до виконкому сільської ради, розглядаються керівництвом і надаються відповідні доручення виконавцям. Авторів звернень завжди повідомляють про результати розгляду. Фактів невиконання резолюцій керівництва ОТГ щодо розгляду звернень громадян не зафіксовано.

Заступником начальника загального відділу щокварталу готуються матеріали  щодо стану роботи зі зверненнями громадян у виконавчому комітеті сільської ради, які висвітлюються на офіційному веб-сайті Крупецької сільської ради.

Звернення громадян забезпечують постійний звязок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблему суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократично правової держави. Тому робота зі зверненнями громадян у Крупецькій сільській раді буде й надалі пріоритетною  у повсякденній діяльності та спрямованою лише на поліпшення якості розгляду звернень громадян та безумовне виконання вимог законодавства про звернення громадян.


Заступник начальника

загального відділу                                                                Юлія ГУМЕНЮК

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь