Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

ОГОЛОШЕННЯ про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля СФГ «КРУПЕЦЬАГРОПТИЦЯ»

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі
з оцінки впливу на довкілля (автоматично
генерується програмними засобами ведення
Реєстру, не зазначається суб’єктом
господарювання)

20236210747

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу
на довкілля планованої діяльності)

 

ОГОЛОШЕННЯ

про початок громадського обговорення звіту
з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

  1. Планована діяльність

Планована діяльність СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «КРУПЕЦЬАГРОПТИЦЯ» (надалі – СФГ «КРУПЕЦЬАГРОПТИЦЯ») передбачається на земельній ділянці з кадастровим номером 5625888200:07:011:0232 в с. Ситне Дубенського району Рівненської області

- нове будівництво пташнику по вул. Київська;

- нове будівництво пташнику по вул. Київська;

- реконструкцію виробничого будинку з господарським (допоміжними) будівлями та спорудами (корівник дворядовий В-1) під пташник по вул. Київська, 14-Б;

- реконструкцію виробничого будинку з господарським (допоміжними) будівлями та спорудами (корівник – телятник Д-1) під пташник по вул. Київська, 14-Г;

- реконструкцію виробничого будинку з господарським (допоміжними) будівлями та спорудами (корівник чотирирядний Г-1) під пташник по вул. Київська, 14-В;

- реконструкцію виробничого будинку з господарським (допоміжними) будівлями та спорудами (побутовий комплекс Б-2) під склад яєць по вул. Київська, 14-А;

- реконструкцію виробничого будинку з господарським (допоміжними) будівлями та спорудами (санпропускник) по вул. Київська, 14.

Перспективна потужність об'єкта одного пташника згідно робочого проєкту становить 79000 місць курей-несучок, відповідно на всі 5-ть - 395000 місць курей-несучок.

Нові та реконструйовані пташники ідентичні. Будівництво нових пташників та реконструкція здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером 5625888200:07:011:0232. Площа земельної ділянки – 6,8782 га.

Для утримання курей-несучок передбачається п’ять пташників та десять металевих бункерів – силосів по 20 м3 для зберігання сухого комбікорму. На території птахофабрики передбачаються: адміністративна будівля, склад яєць, санпропускник, трансформаторна підстанція, пожежний резервуар (2од. по 100 м3), майданчик для паркування авто.

Пташник представляє собою одноповерхову будівлю прямокутної форми в плані розмірами в осях 24,00х120,00м та висотою приміщень - від 3,50м до 6,70м. Висота будівлі від чистої підлоги до коника покрівлі – 7,12м. В будівлі розміщено приміщення пташника, операторська та місце для обслуговування вигрузного транспортера. Площа забудови – 3034,40 м2 (кожного). Тривалість будівництва та реконструкції становить 5 місяців.

Кліточне утримання птиці вважається більш інтенсивним способом вирощування. При клітинному утриманні птиці рівень використання виробничих площ збільшується в 3-4 рази, а санітарно-гігієнічні вимоги витримуються повніше, що дає можливість отримати чисте яйце. Клітинне устаткування для утримання птиці істотно спрощує і полегшує догляд за птицею і контроль за її станом, адже дістати птаха з клітки достатньо легко. Кліточне утримання птиці вимагає менших витрат кормів на отримання приростів і виробництво яєць. Забій птаха на птахофермі не передбачається.

Для забезпечення нормальних санітарно-гігієнічних умов і мікроклімату на майданчику передбачаються роботи по благоустрою і озелененню.

Опалення пташників не передбачається. Склад яєць та санпропускник в зимовий період буде обігріватися електрокалорифером.

 

 (загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

  1. Суб’єкт господарювання

СЕЛЯНСЬКЕ (ФЕРМЕРСЬКЕ) ГОСПОДАРСТВО «КРУПЕЦЬАГРОПТИЦЯ».

Код згідно ЄДРПОУ 30563755.

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 35541, Рівненська область, Радивилівський район, село Крупець, вулиця Довга, будинок 69.

Контактний номер телефону: (03633) 301-31.

Електронна пошта: office@krupets.com.ua

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові громадянина-підприємця, ідентифікаційний код, паспортні дані (серія, номер паспорта, ким і коли виданий) громадянина-підприємця, місцезнаходження юридичної особи або місце проживання громадянина-підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

  1. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Адреса: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, відділ оцінки впливу на довкілля,

тел. (044) 206-31-40,(044) 206-31-50

e-mail: OVD@mepr.gov.ua.

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

 (найменування уповноваженого органу, адреса, телефон та контактна особа)

 

  1. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде висновок з оцінки впливу на довкілля, у якому визначено допустимість провадження такої планової діяльності (частина 3 статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»), що видається Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України.

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати, нормативний документ, що передбачає його видачу)

  1. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів (не менше 25, але не більше 35 робочих днів) з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб’єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період.

Громадські слухання (перші) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

Громадські слухання (другі) відбудуться

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Поштова адреса: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50

e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

  1. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України,

Поштова адреса: 03035, м.Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35,

Відділ оцінки впливу на довкілля, тел. (044) 206-31-40, (044) 206-31-50

e-mail: OVD@mepr.gov.ua

Контактна особа: заступник директора департаменту – начальник відділу оцінки впливу на довкілля Департаменту екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів – Грицак Олена Анатоліївна.

(зазначити найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

  1. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності; повідомлення про плановану діяльність; графічні матеріали.

  1. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

Ознайомлення зі змістом звіту ОВД можливе щоденно з пн-пт, крім вихідних за адресами:

1. В приміщенні Крупецької сільської ради 35541, Україна,35541, Рівненська обл.,

Дубенський р-н, с. Крупець, вул. Довга, буд. 68  Телефони: 0363327234, 0363327237

 E-mail: krupetss@ukr.net

Контактна особа: голова : Мошкун Віталій Володимирович.

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

 

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь