A A A K K K
для людей із порушенням зору
Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

До відома мешканців Крупецької територіальної громади !

Дата: 23.03.2021 16:06
Кількість переглядів: 1335

 

До відома мешканців

Крупецької територіальної громади !

 

Виконавчим комітетом Крупецької сільської ради затверджено організаційно-методичні вказівки з підготовки населення Крупецької сільської ради до дій у надзвичайних ситуаціях (далі - Організаційно-методичні вказівки).

Організаційно-методичні вказівки розроблено відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, з урахуванням положень Організаційно-методичних вказівок з підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях на 2020 – 2021 роки, затверджених наказом ДСНС України від 21.12.2019 № 738, розпорядження голови Рівненської обласної державної адміністрації № 107 від 16 лютого 2021 року.

Організаційно-методичні вказівки рекомендуються для використання керівниками суб'єктів забезпечення цивільного захисту усіх рівнів, зокрема, для організації відповідної роботи керівників підрозділів з питань цивільного захисту та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.

 

Організаційно-методичні вказівки
з підготовки населення Крупецької сільської ради
до дій у надзвичайних ситуаціях

 

Виконавчому комітету, заступнику начальника відділу містобудування та архітектури, ЖКГ, приватизації, комунальної власності Крупецької сільської ради Ларисі МАМЧУР (в межах повноважень):

 1. забезпечити організацію та проведення командно-штабних навчань та штабних тренувань з органами управління та силами цивільного захисту відповідно до вимог Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 443, з урахуванням Методичних рекомендацій щодо підготовки та проведення командно-штабних навчань органів управління цивільного захисту, затверджених наказом ДСНС від 29.01.2014 № 44 (у редакції наказу ДСНС від 18.05.2017 № 273), у строки, визначені планом основних заходів цивільного захисту Рівненської області;
 2. забезпечити своєчасне проходження посадовими особами сільської ради, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери її управління, функціонального навчання у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області згідно з додатком 1 до Порядку проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.10.2013 № 819 (із змінами) (далі – Порядок функціонального навчання);
 3. надавати практичну допомогу та забезпечувати контроль за проведенням на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління сільської ради:

навчання працівників за програмами підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях згідно з вимогами Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 № 444 (далі - Порядок навчання населення);

спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту згідно з вимогами Порядку організації та проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 28.11.2019 № 991, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 16.01.2020 № 46/34329 (далі - Порядок проведення СОН (СОТ));

 1. щороку до 05 грудня організовувати розроблення, погодження і затвердження керівниками підприємств, установ та організацій у межах сільської ради графіків проведення спеціальних об'єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту на наступний рік;
 2. на підставі наданих керівниками підприємств, установ та організацій графіків проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту розробляти та затверджувати план-графік проведення практичної підготовки осіб керівного складу і фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів цивільного захисту, на підприємствах, в установах, організаціях на наступний рік, який подавати щороку до 15 грудня до Головного управління ДСНС України у Рівненській області для узагальнення;
 3. передбачати у період проведення в адміністративно-територіальних одиницях командно-штабних навчань з органами управління та силами цивільного захисту проведення суб'єктами господарювання не менше ніж 30 відсотків запланованої у поточному році кількості спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
 4. організувати контроль за станом проведення спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підзвітних територіях, у тому числі подання звітів про проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з питань цивільного захисту згідно з вимогами пункту 6 розділу І Порядку проведення СОН (СОТ);
 5. з метою здійснення навчання та інформування непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях забезпечити:

інформування населення про надзвичайні ситуації, у зоні яких або у зоні можливого ураження від яких може опинитися місце проживання громадян, а також про способи захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних такими ситуаціями;

розповсюдження інформаційних матеріалів, буклетів, пам’яток тощо;

діяльність консультаційних пунктів при органах місцевого самоврядування;

 1. складати та щороку до 01 вересня подавати заявки на функціональне навчання за державним замовленням на підставі потреби у навчанні, використовуючи результати обліку осіб на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, які зобов'язані проходити функціональне навчання, та визначеної періодичності проходження функціонального навчання окремих категорій осіб, зазначеної у додатку 1 до Порядку функціонального навчання;
 2. затвердити організаційно-методичні вказівки щодо навчання працівників і непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та організовувати контроль за їх виконанням;
 3. забезпечити подання звітності з питань навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях відповідно до Примірного табеля термінових та строкових донесень з питань цивільного захисту, затвердженого наказом ДСНС від 11.10.2014 № 578 (зі змінами) (далі - Табель термінових донесень);
 4. організовувати проведення впродовж грудня - січня з керівним складом, фахівцями, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та керівництвом підпорядкованих підприємств, установ та організацій підбиття підсумків з виконання основних заходів з навчання працівників діям у надзвичайних ситуаціях за рік і визначення завдань на наступний рік.

 

Відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Крупецької сільської ради:

 1. забезпечити здійснення навчання дітей дошкільного віку, учнів з навчальними програмами, затвердженими  МОН України і погодженими ДСНС України, з вивчення заходів безпеки, способів захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, надання домедичної допомоги;
 2. забезпечити проведення освітньої роботу з дітьми дошкільного віку згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямовувати на формування достатнього та необхідного рівня знань і умінь дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобіганню пожежам від дитячих пустощів з вогнем.

Проводити Тиждень безпеки дитини для поліпшення якості освітньої роботи з дітьми з питань особистої безпеки, захисту життя та норм поведінки у надзвичайних ситуаціях;

 1. забезпечити здійснення підготовки учнів закладів загальної середньої освіти до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття знань і вмінь з питань особистої безпеки в умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил пожежної безпеки та основ цивільного захисту за програмами вивчення предметів "Основи здоров’я" та "Захист Вітчизни".

Практичне закріплення теоретичного матеріалу здійснювати шляхом щорічного проведення Дня цивільного захисту.

Під час підготовки керівництва до проведення інструктивно-методичних занять та цільових інструктажів залучати працівників навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області.

 1. зведений план-графік проведення Днів цивільного захисту у закладах загальної середньої освіти, Тижнів безпеки дитини у закладах дошкільної освіти надсилати щороку до місцевих підрозділів Головного управління ДСНС України у Рівненській області;
 2. для координації науково-методичної діяльності, узагальнення і поширення ефективних форм і методів організації освітнього процесу з питань безпеки життєдіяльності та цивільного захисту місцевим органам управління освітою визначити опорні (базові) з питань цивільного захисту та безпеки  життєдіяльності заклади загальної середньої та дошкільної освіти;
 3. з метою надання консультаційно-методичної допомоги закладам освіти, методичної та дослідно-експериментальної роботи з удосконалення освітнього процесу та його програмно-методичного забезпечення, розповсюдження кращого досвіду роботи з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності у опорних закладах загальної середньої освіти створити навчально-методичні кабінети з цивільного захисту та безпеки життєдіяльності;
 4. з метою встановлення єдиної методики проведення заходів цивільного захисту в закладах освіти в ході проведення Дня цивільного захисту, Тижня безпеки дитини та обміну досвідом керівного складу закладів загальної середньої та дошкільної освіти запланувати проведення практичних семінарів на базі опорних (базових) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладів освіти;
 5. позашкільну освітню роботу з питань формування культури безпеки життєдіяльності серед дітей та молоді, формування здорового способу життя, оволодіння навичками самозахисту і рятування проводити у позашкільних закладах, а також шляхом організації шкільних зборів-змагань з безпеки життєдіяльності та проведення шкільних етапів Всеукраїнського фестивалю "Дружини юних пожежних".

 

Виконавчий комітет

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь