A A A K K K
для людей із порушенням зору
Крупецька територіальна громада
Дубенський район Рівненської області

Переваги військової служби за призовом осіб офіцерського складу

Дата: 21.02.2020 10:56
Кількість переглядів: 9193

Агітаційний матеріал призову на військову службу осіб офіцерського складу.

 

Фото без опису

 

Наявність відповідного рівня освіти

Кандидат повинен мати вищу освіту за освітнім рівнем, не нижче бакалавра. У разі, якщо відповідно до штату посада передбачає оперативно-стратегічний або оперативно-тактичний рівень військової освіти, то кандидат повинен мати відповідний рівень військової освіти.

У разі, якщо військовозобов’язаний, який не проходив військової служби, або особа жіночої статі атестується до присвоєння первинного військового звання “молодший лейтенант запасу”, то вони повинні мати вищу освіту “магістр” (“спеціаліст”) за спеціальністю, спорідненою з відповідною військово-обліковою спеціальністю. Переатистування проводиться у відповідності до наказу МОУ №130 від 27.03.18року.

Прийняття громадян України на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в порядку переатестації у військовому званні здійснювати з призначенням їх виключно до бойових військових частин. При цьому осіб, які не мають військових звань офіцерського складу запасу, призначати на посади рядового, сержантського і старшинського складу та проводити їх переатестацію за результатами службової діяльності тільки після проходження ними військової служби на зазначених посадах не менше трьох місяців.

Соціальні гарантії для офіцерів ЗСУ

Відповідно до кодексу законів про працю України стаття 119 за працівниками, призваними на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняття на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток незалежно від підпорядкування та форми власності місця роботи.

Військовослужбовцям, які мають вислугу на військовій службі 20 років і більше, та членам їх сімей надаються жилі приміщення для постійного проживання або за їх бажанням грошова компенсація за належне їм для отримання жиле приміщення.Такі жилі приміщення або грошова компенсація надаються їм один раз протягом усього часу проходження військової служби за умови, що ними не було використано право на безоплатну приватизацію житла.

Дітям військовослужбовців за місцем проживання їх сімей у першочерговому порядку надаються місця у загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах і дитячих оздоровчих таборах незалежно від форм власності.

Військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, а резервістам та військовозобов’язаним - з моменту призову під час мобілізації і до закінчення особливого періоду штрафні санкції, пеня за невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також проценти за користування кредитом не нараховуються.

 Військовослужбовцям виплачуються грошова допомога на оздоровлення та державна допомога сім'ям з дітьми в порядку і розмірах, що визначаються законодавством України.

Дружинам (чоловікам) військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, до загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за віком, зараховується період проживання разом з чоловіком (дружиною) в місцевостях, де не було можливості працевлаштування за спеціальністю, але не більше 10 років.

Фото без опису

Відповідність посаді

Кандидати призначаються на вакантні посади за основною або спорідненою спеціальністю та набутим досвідом служби (роботи).

Відбір кандидатів здійснюється командирами військових частин на конкретну вакантну посаду з урахуванням рівня освіти та зазначеної в штаті військово-облікової спеціальності. Допускається здійснювати відбір осіб офіцерського складу запасу на посади за іншими військово-обліковими спеціальностями з урахуванням отриманого раніше досвіду військової служби або з урахуванням допустимої заміни (без додаткової підготовки та з додатковою підготовкою) відповідно до Переліку військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу, затвердженого наказом Міністра оборони України від 20 червня 2012 року № 412 (із змінами).

Крім того, командирам військових частин дозволяється здійснювати відбір кандидатів з числа осіб офіцерського складу із запасу для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу в межах групи військово-облікової спеціальності (крім посад льотного складу та груп 06, 07, 39, 46, 90).

Офіцери запасу, які є кандидатами до призначення на посади льотного складу та авіаційного персоналу (розділ ІІІ Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14 серпня 2008 року № 402), проходять медичне обстеження льотно-лікарськими комісіями.

Для осіб, які приймаються на військову службу до родів військ, які потребують більш поглибленого вивчення стану здоров’я, зазначається придатність до військової служби за контрактом для конкретного роду військ.

Разом з тим, відповідно до внесених змін до Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” на військову службу за контрактом можуть бути прийняті громадяни України, які не досягли граничного віку перебування на військовій службі і визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби за станом здоров’я за наслідками захворювань, поранень (травм, контузій, каліцтв), одержаних під час виконання обов’язків військової служби, що призвело до встановлення їм інвалідності, часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності (крім розумових, сенсорних, психологічних вад, розладів психіки, поведінки та інших захворювань, визначених Міністерством оборони України).

Такі особи приймаються на посади, які визначені переліком посад, затвердженим наказом Міністерства оборони України від 14 серпня 2018 року № 410, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 вересня 2018 року за  № 1017/32469,  в  органах   військового   управління,   військових   частинах, військових навчальних закладах, установах та організаціях, перелік яких затверджений наказом Міністерства оборони України від 10 жовтня 2018 року № 510.

 

Строки військової служби

Для громадян України, які приймаються на військову службу за контрактом та призначаються на посади, установлюються такі строки військової служби в календарному обчисленні:

для громадян, яким первинне військове звання присвоєно після проходження повного курсу військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу або в порядку атестування осіб до присвоєння первинних військових звань офіцерського складу запасу, – від 2 до 5 років;

для решти осіб офіцерського складу, у тому числі тих, хто проходить військову службу, – від 1 до 5 років;

для осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, – на шість місяців.

Військовослужбовці військової служби за призовом осіб офіцерського складу, які вислужили не менше 6 місяців, приймаються на військову службу за контрактом на строк військової служби в календарному обчисленні від 1 до 5 років.

Для громадян, які досягли (досягнуть) граничного віку перебування на військовій службі відповідно до пунктів 2 – 4 (залежно від військових звань офіцерського складу) частини першої статті 22 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, у пункті 8 Контракту про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України зазначити таке: “Після закінчення особливого періоду, у разі досягнення військовослужбовцем граничного віку перебування на військовій службі, контракт припиняється (розривається), а військовослужбовець підлягає звільненню з військової служби за віком”.

Граничний вік перебування на військовій службі встановлюється:

молодший офіцерський склад - до 45 років;

старший офіцерський склад:

майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу) - до 50 років;

полковник (капітан 1 рангу) - до 55 років; вищий офіцерський склад - до 60 років;

Офіцери запасу, звільнені з військової служби у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу не розглядаються.

Особливості відбору кандидатів до військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки)

Комплектування військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки) за рахунок прийняття на військову службу за контрактом здійснювати виключно офіцерами запасу, які мають досвід участі в антитерористичній операції, операції об’єднаних сил у бойових військових частинах не менше трьох місяців.

На посади заступників військових комісарів з територіальної оборони кандидатами для прийняття на військову службу за контрактом для призначення на посади заступників військових комісарів з територіальної оборони розглядаються офіцери запасу, які мають досвід проходження військової служби на посадах з військово-обліковою спеціальністю 021000 “Бойове застосування механізованих військових частин та підрозділів” з урахуванням вимог щодо участі кандидата у антитерористичній операції, операції об’єднаних сил.

Особливості проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу

Громадяни України віком до 43 років, які пройшли повний курс військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, склали встановлені іспити, мають вищу освіту за освітнім ступенем не нижче бакалавра та яким присвоєно відповідне первинне військове звання офіцера запасу, відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" у разі потреби наказом Міністра оборони України можуть бути призвані на військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Строк військової служби для осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, становить до 18 місяців.

Відповідно до інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України від 10.04.2009  № 170 глава Х Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом терміном від 1 до 5 років.

Забороняється залучення військовослужбовців строкової військової служби та осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом до виконання завдань у районі операції об’єднаних сил, а також їх розподіл до військових частин, пункти постійних дислокацій яких знаходяться у Донецькій та Луганській областях.

Після видання наказу Міністра оборони України щодо призову на військову службу осіб офіцерського складу запасу громадяни України, зобов’язані прибути до районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі – РТЦК та СП) (військового комісаріату). Офіцери запасу після прибуття до нового місця проживання зобов’язані в п’ятиденний строк стати на військовий облік у районному (міському) ТЦК та СП.

У разі неявки офіцера запасу без поважних причин за викликом військового комісара він несе відповідальність у порядку, встановленому законом.

Уразі  не прибуття відібраного офіцера запасу на відправку до військової частини для проходження військової служби за призовом офіцерського складу він несе відповідальність відповідно до статті  335  Кримінального кодексу України.

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу.

Ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу – карається обмеженням волі на строк до трьох років.

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом виконують обов’язки і користуються правами, пільгами і видами забезпечення, визначеними законодавством. Грошове забезпечення складатиме відповідно до займаної посади від 14000 грн., зберігається на протязі військової служби за призовом робоче місце та заробітна плата на рівні не нижче середньомісячної зарплати. 

У разі відсутності жилих приміщень для проживання військова частина зобов’язана орендувати житло для забезпечення ним військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом осіб офіцерського складу, та членів їх сімей або за бажанням військовослужбовця виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) жилого приміщення.

Особи, які були призвані на строкову військову службу та військову службу за призовом осіб офіцерського складу в період навчання у вищих навчальних закладах I-IV рівнів акредитації, при звільненні з військової служби зараховуються для продовження навчання до того навчального закладу, де вони навчалися до призову на військову службу, незалежно від форми навчання.

Члени сімей військовослужбовців строкової служби та військової служби за призовом осіб офіцерського складу мають переважне право при прийнятті на роботу і на залишення на роботі при скороченні чисельності або штату працівників, а також на першочергове направлення для професійної підготовки, підвищення кваліфікації і перепідготовки з відривом від виробництва та на виплату на період навчання середньої заробітної плати.

Порядок присвоєння військових звань особам офіцерського складу, пониження у військовому званні та позбавлення військового звання осіб офіцерського складу, який визначається наказом Міністерства оброни України від 10.04.2009 №170 «Про затвердження Інструкції про організацію виконання Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України», є обов'язковим для виконання щодо осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом.

За рішенням атестаційної комісії обласного військового комісаріату відстрочка від призову на військову службу осіб офіцерського складу надається на підставах, визначених статтею 17 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Офіцери запасу, яким надано відстрочку від призову на військову службу, зобов'язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) військові комісаріати документи, що підтверджують їх право на відстрочку.

Офіцери запасу, які втратили підстави для надання відстрочки від призову на військову службу осіб офіцерського складу, а також особи, які не мають права на відстрочку або підстав для звільнення, передбачених Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу", і не призвані з різних причин на військову службу у встановлені строки, можуть бути призвані на військову службу осіб офіцерського складу під час здійснення наступного призову.

Від призову на військову службу осіб офіцерського складу в мирний час звільняються громадяни України:

які визнані за станом здоров'я непридатними до військової служби в мирний час;

які до дня початку військової служби досягли 43-річного віку;

які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом двох контрактів;

батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов'язаних;

які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;

які були засуджені за вчинення злочину до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі із звільненням від відбування покарання.

Призвані із запасу особи офіцерського складу, які позитивно оцінюються, за наявності потреби Збройних Сил України в офіцерах відповідної військово-облікової спеціальності після закінчення строків служби або після шести місяців проходження військової служби за призовом осіб офіцерського складу за їх бажанням можуть продовжити військову службу за контрактом.

Рішення про прийняття на військову службу за контрактом приймається не пізніше ніж за місяць до закінчення строку військової служби за призовом осіб офіцерського складу на підставі відповідного подання та результатів відбору.

Особи офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, звільняються з військової служби за підставами, передбаченими частиною третьою статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу».

Дострокове звільнення з військової служби офіцерів, які проходять військову службу за призовом, здійснюється:

за станом здоров’я - на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії про непридатність або обмежену придатність до військової служби;

у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі або позбавлення військового звання;

через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 12 червня 2013 року № 413;

у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку.

Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь